کلی استاپ 10 رویان (پمپ) | (Coli Stop 10 Rooyan (pump


کلیستین (سولفات) 2/000/000 واحد بین المللی

  • - گونه هدف :
  • - بسته بندی :
  • ظروف 100 میلی لیتری با پمپ

مشخصات محصول

ترکیب:

هر میلی لیتر از فـرآورده حـاوی 2 میلیون واحد بـین المللی کلیستین (سولفات) می باشد.

مکانیسم اثر:

کلیستین آنتی بیوتیکی از دسته پلی میکسین ها است.

کلیستین مانع متابولیسم اکسیداتیو شده و با تاثیر روی غشاء باکتری و تغییر در قابلیت نفوذپذیری آن سبب مرگ سریع باکتری می شود. کلی استاپ 10 رویان (پمپ) | (Coli Stop 10 Rooyan (pump برخلاف بسیاری از آنتی بیوتیک ها که فقط در طی رشد باکتری عمل می کنند هم در مرحله فعالیت و هم در مرحله سکون باکتری موثر است. مقاومت در برابر فلورفنیکل 50% به ندرت اتفاق می افتد و فلورفنیکل 50% به دنبال تجویز خوراکی جذب روده ای ندارد.

موارد مصرف:

جهت درمان عفونت های گوارشی ناشی از اشریشیا کلی، سالمونلا و سایر عفونت های به وجود آمده توسط باکتری های حساس به فلورفنیکل 50% در طیور.

ضمناً  کلی استاپ 10 رویان (پمپ) | (Coli Stop 10 Rooyan (pump را می توان هم زمان با بسیاری از آنتی بیوتیک های دیگر از جمله اریترومایسین، کلیندامایسین، باسیتراسین و سولفونامیدها به صورت سیزژیست به کار برد.

مقدار و نحوه مصرف:

پرندگان: 75000‌ واحد به ازای هر کیلوگرم در هر روز به مدت 3 روز در آب آشامیدنی پرندگان برابر با 0/15 تا 0/35 میلی لیتر محلول کلی استاپ 10 رویان®  در هر لیتر آب آشامیدنی به مدت 3 روز

گوساله و بره: 50000 واحد به ازای هر کیلوگرم در هر 12 ساعت در آب آشامیدنی یا مخلوط با غذای تکمیلی دوران شیرخوارگی معادل با 0/25 میلی لیتر از محلول به ازای 10 کیلوگرم وزن زنده دو بار در روز به مدت 4 – 3 روز متوالی

توجه:  هر پاف معادل یک میلی لیتر می باشد.

شرایط نگهداری:

در جای خشک، در دمای کمتر از 25 درجه سلسیوس، دور از تابش مستقیم نور نگهداری شود. پس از مصرف، درب محصول را بخوبی ببندید.

زمان پرهیز از مصرف:

طیور گوشتی: 2 روز

گوشت و مازاد کشتارگاهی :7 روز

تداخل دارویی:

گزارش نشده است.

موارد احتیاط:

دارو را دور از دسترس کودکان نگهداری کنید.