اریتروجکت | Erythroject


اریترومایسین 10% | Erythromycin 10%

اریتروجکت | Erythroject
  • - گونه هدف :
  • - بسته بندی :
  • ویال های 50 میلی لیتری

مشخصات محصول

ترکیب:

اریتروجکت | Erythroject

هر میلی لیتر حاوی 100 میلی گرم اریترومایسین

مکانیسم اثر:

اریترومایسین آنتی بیوتیکی از گروه ماکرولیدها است که با اتصال به تحت واحد 50s ‌ ‌ریبوزوم باعث مهار سنتز پروتئین و جلوگیری از رشد باکتری می گردد. اریترومایسین یک آنتی بیوتیک باکتریواستات می باشد. اریترومایسین علیه کوکسی های گرم مثبت (استرپتوکوک و استافیلوکوک)، بعضی گونه های هموفیلوس، کورینه باکتریوم، لیستریا، پاستورلا، بروسلا، ریکتزیا، تریپونما و مایکو پلاسما موثر است.‌

E.coli و سودوموناس نسبتاً به این دارو مقاوم هستند.‌

اریترومایسین به سرعت فعال می شود و سطوح موثر آن در خون بعد از یک تا دو ساعت بدست می آید و به سرعت و با غلظت موثر علیه باکتری های حساس به اریترومایسین فعالیت می کند.‌

موارد مصرف:

محلول تزریقی اریتروجکت | Erythroject جهت درمان بیماری های ناشی از باکتری های حساس به اریترومایسین استفاده می شود. ‌

گاو: جهت درمان بیماری های تنفسی نظیر ( تب حمل و نقل، پاستورلوز )، کمپلکس پنوموآنتریت، متریت، گندیدگی سم، ورم پستان های بالینی و تحت بالینی ‌

 

مقدار و نحوه مصرف:

تزریق اریتروجکت | Erythroject به میزان 4 میلی لیتر به ازای هر 45 کیلوگرم وزن بدن بصورت تزریق عمیق داخل عضلانی به مدت 3 تا 5 روز در دام های بالای 200 کیلوگرم بهتر است  تزریق در عضلات گردن انجام شود.‌

بیشتر از 10 میلی لیتر در یک محل تزریق نشود.‌

در صورت انجام تزریق های پیاپی محل تزریق تعویض شود.‌

موارد احتیاط:

در صورت ایجاد تورم و التهاب در محل تزریق، تورم و التهاب در 1 تا 2 روز از بین می رود.‌

زمان پرهیز از مصرف:

گوشت: 6 روز ‌

شیر: 72 ساعت

شرایط نگهداری:

در دمای اتاق نگهداری شود. ‌

از یخ زدگی جلوگیری شود.