آنتریسید | Entricid


باسیتراسین 10 % | Bacitracin 10%

آنتریسید | Entricid
  • - گونه هدف :
  • - بسته بندی :
  • ساشه های 60، 100 ، 250، 500 و 1000 گرمی

مشخصات محصول

ترکیب:

آنتریسید | Entricid

هر گرم از پودر باسیتراسین حاوی 100 میلی گرم باسیتراسین متیلن دی سالیسیلات می باشد.

موارد مصرف:

آنتریسید | Entricid برای درمان بیماری آنتریت نکروتیک ناشی از کلستریدیوم پرفرینژنس یا سایر میکروب های حساس به باسیتراسین در طیور مورد استفاده قرار می گیرد. همچنین پودر محلول در آب باسیتراسین متیلن دی سالیسیلات برای کمک به بهبود بیماری کوکسیدیوز طیور نیز استفاده می شود.

مقدار و نحوه مصرف:

آنتریسید | Entricid

جهت درمان آنتریت نکروتیک  100 – 60 گرم در 100 لیتر آب آشامیدنی به مدت 7-5 روز

جهت تسریع درمان کوکسیدیوز و رفع استرس 100 – 60  گرم در 100 لیتر آب آشامیدنی به مدت  5-4 روز‌

جهت درمان آنتریت نکروتیک در بوقلمون ها به میزان 100 گرم در 100 لیتر آب آشامیدنی

موارد منع مصرف:

آنتریسید | Entricid در حیواناتی که به باسیتراسین حساسیت دارند و نیز دارای نارسایی کلیوی می باشند مصرف این دارو مجاز نمی باشد.

زمان پرهیز از مصرف:

ندارد.

موارد احتیاط:

دور از دسترس کودکان نگهداری شود.  در موقع استفاده از دارو دستکش و ماسک را بکار ببرید.

بعد از باز شدن ساشه آنرا تا 48 ساعت بعد باید مصرف نمود.  قابلیت محافظت از محتویات درون ساشه تا مدت زمان گفته شده امکانپذیر است.

بدون تجویز دامپزشک مصرف نگردد.

این دارو دارای بسته بندی های متعددی است که امکان مصرف با بسته بندی متناسب را به مصرف کننده می دهد، لذا بعد از محاسبه مقدار مورد نیاز، بسته بندی متناسب را تهیه فرمایید.

همراه با این دارو از داروهایی که سبب اسیدی شدن آب می شوند مانند اسیدیفایرها خودداری نمایید.

شرایط نگهداری:

دور از نور مستقیم آفتاب، در جای خشک و دمای کمتر از 25 درجه سلسیوس نگهداری شود.

مکانیسم اثر

باسیتراسین با بلوکه کردن غیر اختصاصی واکنش های فسفوریلاز مانع تولید پپتیدوگلیکان در باکتری می شود، گاهی این واکنش ها در طی سنتز دیواره سلولی اتفاق می افتند.