کیلوکوکسید رویان – Qilucoxid Rooyan


دیکلازوریل 0.5% - Diclazuril 0.5%

کیلوکوکسید رویان - Qilucoxid Rooyan
  • - گونه هدف :
  • - بسته بندی :
  • ساشه های 1، 5 کیلوگرمی و پاکت 20 کیلوگرمی

مشخصات محصول

ترکیب:

هر کیلوگرم پودر مخلوط در دان کیلوکوکسید رویان – Qilucoxid Rooyan حاوی 5 گرم دیکلازوریل است.

مکانیسم اثر:

کیلوکوکسید رویان – Qilucoxid Rooyan یک کوکسیدیـواستات شیمیایی است که باعث اختلال در ساخت دیواره اووسیست ها شده و با دفع تعدادی اووسیست های بدون اسپور در محیط مرغداری باعث تحریک سیستم ایمنی طیور بر ضدکوکسیدیاها نیز می شود.

موارد مصرف:

کیلوکوکسید رویان – Qilucoxid Rooyan برای پیشگیری و کنترل کوکسیدیوز ناشی از گونه های مختلف ایمریا در نیمچه های گوشتـی، نیمچه های جایگزین تخمگذار و بوقلمون ها

مقدار و نحوه مصرف:

200 گرم کیـلوکـوکسید® در هر تن خوراک از یک روزگی. جهت یکنواختی بیشتر، ابتدا اختلاط در حجم های کوچکتر انجام گیرد و سپس به مقدار خوراک اصلی اضافه و مخلوط گردد.

موارد پرهیز از مصرف:

در نیمچه های گوشتی 5 روز قبل از کشتار و  در نیمچه های جایگزین تخمگذار 7 روز قبل از شروع تخمگذاری

در بوقلمون ها بعد از 14 هفتگی مصرف نشود.

در طیور در حال تخمگذاری مصرف نشود.

تداخل دارویی:

از مصرف همزمان با تولترازوریل خودداری شود.

موارد احتیاط:

دور از دسترس کودکان نگهداری شود.

شرایط نگهداری:

در جای خشک، در دمای کمتر از 30 درجه سلسیوس و دور از نور مستقیم نگهداری شود.