کوباجکت® | ®Cobaject


فسفر آلی + ویتامین B12

کوباجکت® | ®Cobaject
  • - گونه هدف :
  • - بسته بندی :
  • ویال های 50 و 100 میلی لیتری

مشخصات محصول

ترکیب:

کوباجکت® | ®Cobaject

هر میلی لیتر از محلول حاوی 125 میلی گرم آلفاهیدروکسی بنزیل فسفونیک اسید (منبع فسفر) و 0/05 میلی گرم سیانوکوبالامین (ویتامین B12) می باشد.‌

مکانیسم اثر:

آلفاهیدروکسی بنزیل فسفونیک اسید بعد از تزریق به خوبی جذب و در بدن منتشر می شود و با توجه به نقش متابولیسمی که فسفر بر روی اعمال حیاتی به ویژه انتقال انرژی بیولوژیک از طریق ATP دارد موجب افزایش انرژی قابل دسترسی و در نتیجه بهبود و کارایی مناسب متابولیسمی دام می گردد. ویتامین B12موجود در این دارو به دلیل نقشی که ویتامین B12برای تبدیل ریبونوکلئوتیدها به دزاکسی نوکلئوتیدها دارد یک ماده اساسی برای بلوغ هسته و تقسیم سلولی محسوب می شود.‌

از سوی دیگر ویتامین B12از عوامل اصلی تشکیل دهنده گلبول های قرمز محسوب شده و در جلوگیری و درمان آنمی ها موثر می باشد. همچنین مواد تشکیل دهنده این دارو در تولید و انتقال گروه متیل و شرکت در واکنش های متیلاسیون در متابولیسم چربی ها در کبد نیز تاثیرگذار می باشد و بر همین اساس موجب تحریک و تنظیم متابولیسم پایه می شود.‌

موارد مصرف:

– اختلالات حاد و مزمن متابولیسمی ‌

– بهبود سریع و کوتاه شدن دوره نقاهت ‌

– درمان حمایتی، درمان تکمیلی کزاز، فلجی و ضعف ‌

– اختلالات رشد و تغذیه در دام های جوان و دام های کوچک ‌

– درمان کاهش تولید بعد از زایمان و رژیم های غذایی نامتعادل ‌

– کمک به افزایش رشد و افزایش تولید و حفظ سلامتی و پایداری بارداری و شیرواری ‌

– درمان کمکی بیماری های انگلی و درمان حمایتی در زمان مصرف آنتی بیوتیک ها در بیماری های عفونی ‌

– بهبود عملکرد اسب های مسابقه و سواری ‌

– درمان کم خونی ها بویژه در هنگام بروز آلودگی های انگلی ‌- دام های هدف شامل گاو، گوسفند، بز، اسب، سگ، گربه و سایر حیوانات خانگی می باشد.‌

مقدار و نحوه مصرف:

تزریق کوباجکت® | ®Cobaject زیرجلدی، داخل عضلانی و داخل وریدی به شرح زیر می باشد:‌

اسب و گاو: 10 تا 25 میلی لیتر ‌

کره اسب و گوساله: 5 تا 12 میلی لیتر ‌

گوسفند و بز: 3 تا 5 میلی لیتر ‌

بره و بزغاله: 2 تا 3 میلی لیتر ‌

سگ: 1 تا 5 میلی لیتر ‌

گربه و سایر حیوانات خانگی: 1 تا 3 میلی لیتر ‌

در موارد مزمن هر 2 روز یکبار به مدت 10 تا 20 روز مصرف شود.‌‌

شرایط نگهداری:

در جای خشک و در حرارت پایین تر از 25 درجه سلسیوس و دور از نور مستقیم آفتاب نگهداری شود.‌

زمان پرهیز از مصرف:

ندارد.‌

تداخل دارویی:

کوباجکت® | ®Cobaject با سایر داروهای دیگر تداخل خاصی ندارد.‌

موارد احتیاط:

مصرف کوباجکت® | ®Cobaject در دام هایی که به هر کدام از ترکیبات دارویی موجود در آن حساس باشند با احتیاط مصرف شود.‌

استفاده از سرنگ های استریل ضروری می باشد.‌

در صورت مصرف صحیح دارو هیچگونه عوارض نامطلوبی ایجاد نمی شود.‌

دور از دسترس کودکان نگهداری شود.‌