کلی استاپ 10 رویان® | ®Coli Stop 10 Rooyan


کلیستین (سولفات) 2/000/000 واحد بین المللی | Colistin (Sulphate) 2.000.000 IU

  • - گونه هدف :
  • - بسته بندی :
  • ظروف 100 میلی لیتری، 1 و 2 لیتری

مشخصات محصول

ترکیب:

هر میلی لیتر از فرآورده حاوی 2 میلیون واحد بین المللی از کلیستین (سولفات) می باشد.

مکانیسم اثر:

کلیستین آنتی بیوتیکی از دسته پلی میکسین ها است. کلیستین  مانع متابولیسم اکسیداتیو باکتری می گردد، همچنین با تاثیر روی غشاء باکتری و تغییر در قابلیت نفوذپذیری آن سبب مرگ سریع باکتری می شود. کلیستین برخلاف بسیاری از آنتی بیوتیک ها که فقط در طی رشد باکتری عمل می کنند هم در مرحله فعالیت و هم در مرحله سکون باکتری موثر است. مقاومت در برابر کلیستین به ندرت اتفاق می افتد وکلیستین به دنبال تجویز خوراکی جذب روده ای ندارد.

موارد مصرف:

برای درمان عفونت های گوارشی ناشی از اشریشیا کلی، سالمونلا و سایر عفونت های به وجود آمده بر اثر باکترهای حساس به کلیستین در طیور. ضمنا کلیستین را می توان هم زمان با بسیاری از آنتی بیوتیک های دیگر از جمله اریترومایسین، کلیندامایسین، باسیتراسین و سولفونامیدها به صورت سیزژیست استفاده کرد.

مقدار و نحوه مصرف:

گوساله، بره و بزغاله: 000/100 واحد به ازای هر کیلوگرم در هر 12 ساعت در آب آشامیدنی یا مخلوط با غذای تکمیلی دوران شیرخوارگی معادل با 25/0 میلی لیتر از محلول به ازای 10 کیلوگرم وزن زنده دو بار در روز به مدت 4-3 روز متوالی

طیور و بوقلمون: 75000 واحد به ازای هر کیلوگرم در هر روز به مدت 3 روز در آب آشامیدنی برابر با 25/0 میلی لیتر محصول در هر لیترآب آشامیدنی به مدت 3 روز

شرایط نگهداری:

در جای خشک، در دمای 30-15 درجه سلسیوس، دور از تابش مستقیم نور و در ظروف دربسته نگهداری شود.

زمان پرهیز از مصرف:

گوشت و مازاد کشتارگاهی: 7 روز

طیور گوشتی: 2 روز

تداخل دارویی:

گزارش نشده است.

موارد احتیاط:

در جای خشک، در دمای 30-15 درجه سلسیوس، دور از تابش مستقیم نور و در ظروف دربسته نگهداری کنید.

دارو را دور از دسترس کودکان نگهداری کنید.

 

پس از اولین استفاده، محصول به مدت 1 ماه قابل استفاده است.

آب حاوی دارو به مدت 24 ساعت قابل مصرف است.

 

فروش بدون نسخه دامپزشک ممنوع است.