کلونیل | Clonil


کلوزانتل+مبندازول | Closantel+Mebendazole

کلونیل | Clonil
  • - گونه هدف :
  • - بسته بندی :
  • ظروف 250 میلی لیتری و 1 لیتری

مشخصات محصول

ترکیب:

کلونیل | Clonil

هر میلی ‌لیتر حاوی 50 میلی ‌گرم کلوزانتل و 75 میلی ‌گرم مبندازول می باشد.‌

موارد مصرف:

سوسپانسیون کلوزانتل + مبندازول می‌تواند جهت پیشگیری و درمان بیماری های حاصل از موارد ذیل بکار رود:‌

نماتودها و سستودهای لوله گوارش و فاسیولیازیس ناشی از فاسیولا هپاتیکا و فاسیولا ژیگانتیکا

مقدار و نحوه مصرف:

پس از تکان دادن کامل بطری، سوسپانسیون کلوزانتل + مبندازول را با دستگاه شربت‌خوران به گوسفند و بره بخورانید.‌

15‌میلی‌ گرم مبندازول و 10 میلی ‌گرم کلوزانتل به ازای هر کیلوگرم وزن بدن گوسفند و بره توصیه می‌شود یا به عبارت دیگر 1 میلی ‌لیتر سوسپانسیون به ازای هر 5 کیلوگرم وزن بدن.‌

شرایط نگهداری:

کلونیل | Clonil دور از نور، در دمای اتاق (کمتر از 30 درجه سلسیوس) و دور از دسترس اطفال نگهداری شود.‌

زمان پرهیز از مصرف:

گوشت: 28 روز از آخرین نوبت تجویز دارو‌

موارد منع مصرف:

کلونیل | Clonil جهت جلوگیری از ایجاد واکنش‌های سمی، با ترکیبات حاوی کلراین (مثل حشره‌کش‌ها) نباید به طور همزمان مصرف گردد.‌

موارد احتیاط:

قبل از مصرف کلونیل | Clonil بطری را به خوبی تکان دهید.‌

دارو بر اساس وزن دقیق دام و مطابق با دوز توصیه شده مصرف گردد.‌

دارو باید زیر نظر دکتر دامپزشک مصرف گردد.‌

در صورت آلوده شدن پوست و چشم به دارو می‌بایست موضع سریعاً با آب شستشو شود.‌

در دوزهای درمانی سوسپانسیون کلوزانتل + مبندازول سمی نبوده و هیچگونه اثرات جانبی را ایجاد نمی‌نماید.‌

دارو می‌تواند برای حیوانات آبستن و حتی در طول دوره جفت گیری مصرف گردد.‌