کلونیل® | ®Clonil


کلوزانتل 5% + مبندازول 7/5% | Closantel 5% + Mebendazole 7.5%

  • - گونه هدف :
  • - بسته بندی :
  • ظروف 250 میلی لیتری و 1 لیتری

مشخصات محصول

ترکیب:

هر میلی ‌لیتر حاوی 50 میلی ‌گرم کلوزانتل (سدیم) و 75 میلی ‌گرم مبندازول می باشد.

موارد مصرف:

سوسپانسیون کلوزانتل + مبندازول می‌تواند جهت پیشگیری و درمان بیماری های حاصل از موارد ذیل بکار رود:

نماتودها: کرم های گرد ریوی و کرم های گرد دستگاه گوارش

سستودها: کرم های نواری دستگاه گوارش مانند مونیزیا اکسپانزا (تنیای روده ای گوسفند)

ترماتودها: فلوک های بالغ و نابالغ کبدی مانند فاسیولاهپاتیکا و فاسیولاژیگانتیکا (کپلک)

مراحل لاروی برخی از بندپایان مانند نوزاد مگس های بینی گوسفند (استروس اویس)

مقدار و نحوه مصرف:

پس از تکان دادن کامل بطری، سوسپانسیون کلوزانتل + مبندازول را با دستگاه شربت‌خوران به گوسفند بخورانید.

15 میلی‌ گرم مبندازول و 10 میلی ‌گرم کلوزانتل به ازای هر کیلوگرم وزن بدن گوسفند توصیه می‌شود یا به عبارت دیگر 1 میلی ‌لیتر سوسپانسیون به ازای هر 5 کیلوگرم وزن بدن.

شرایط نگهداری:

دور از نور، در دمای 30-15 درجه سلسیوس و دور از دسترس اطفال نگهداری شود.

زمان پرهیز از مصرف:

گوشت: 28 روز از آخرین نوبت تجویز دارو‌

موارد منع مصرف:

جهت جلوگیری از ایجاد واکنش‌های سمی، با ترکیبات حاوی کلراین (مثل حشره‌کش‌ها) نباید به طور همزمان مصرف گردد.

موارد احتیاط:

قبل از مصرف بطری را به خوبی تکان دهید.

دارو بر اساس وزن دقیق دام و مطابق با دوز توصیه شده مصرف گردد.

دارو باید زیر نظر دکتر دامپزشک مصرف گردد.

در صورت آلوده شدن پوست و چشم به دارو باید موضع سریعاً با آب شستشو شود.

در دوزهای درمانی سوسپانسیون کلوزانتل + مبندازول سمی نبوده و هیچگونه اثرات جانبی را ایجاد نمی‌نماید.

دارو می‌تواند برای حیوانات آبستن و حتی در طول دوره جفت گیری مصرف گردد.