کلوزانتل 10% | Closantel 10%


کلوزانتل 10%

كنترل و درمان فلوك هاي نابالغ و نارس
  • - گونه هدف :
  • - بسته بندی :
  • ویال های 50 و 100 میلی لیتری

مشخصات محصول

ترکیب:

هر میلی لیتر از کلوزانتل 10% | Closantel 10% حاوی 100 میلی گرم کلوزانتل سدیم می باشد.

مکانیسم اثر:

کلوزانتل 10% | Closantel 10% یک ترکیب سالیل آنالاید (Salilanalide‌‌) است که برای کنترل و درمان فلوک های نابالغ و نارس، نماتودها و مراحل لاروی بسیاری از بندپایان استفاده می شود. کلوزانتل از طریق مداخله در متابولیسم انرژی اثر می گذارد. این اثر از طریق باند نشدن و فسفوریلاسیون در زنجیره انتقال انرژی اکسیداتیو می باشد. علاوه بر این مکانیسم های دیگری هم مانند مداخله در گلیکولیز و کاهش‌ ATP‌ سلولی می‌توانند اثر کلوزانتل را تشدید نمایند.

موارد مصرف:

کلوزانتل برای درمان و کنترل آلودگی های انگلی ناشی از ترماتودها‌ (فلوک) نظیر فاسیولاهپاتیکا، فاسیولاژیگانتیکا و نیز آلودگی های انگلی ناشی از نماتودها نظیر همونکوس کنتورتوس، همونکوس پلاسئی، گونه های بونوستوموم و ازوفا گوستوموم استفاده می شود.‌ ‌همچنین بر روی لارو برخی از بندپایان انگلی نظیر هیپودرما بوویس، هیپودرما لینیاتوم، استروس اویس و لوسیلیا کوپرینا موثر است.

مقدار و نحوه مصرف:

گاو:

الف) 1 میلی لیتر برای هر 40 کیلوگرم وزن بدن دام (معادل 2.5 میلی گرم برای هر کیلوگرم وزن بدن) یک نوبت تزریق بصورت عضلانی یا زیر جلدی ، جهت از بین بردن فلوک نظیر فاسیولا هپاتیکا و ژیگانتیکا، همونکوس کونتورتوس، همونکوس پلاسئی، بونوستوموم فلبوتوموم  و ازوفاگوستوموم رادیاتوم‌‌  ‌ ‌

ب) 1 میلی لیتر برای هر 20 کیلوگرم وزن بدن دام (معادل 5 میلی گرم برای هر کیلوگرم وزن بدن) یک نوبت تزریق بصورت عضلانی یا زیر جلدی جهت از بین بردن بند پایان انگلی نظیر هیپودرمابوویس و هیپودرمالینیاتوم

گوسفند:

الف) 1 میلی لیتر برای هر 40 کیلوگرم وزن بدن دام (معادل 2.5 میلی گرم برای هر کیلوگرم وزن بدن) یک نوبت تزریق بصورت زیر جلدی جهت از بین بردن بین بردن ازوفاگوستوموم رادیاتوم، همونکوس کنتورتوس، همونکوس پلاسئی و استروس اویس.‌

ب) 1 میلی لیتر برای هر 20 کیلوگرم وزن بدن دام (معادل 5 میلی گرم برای هر کیلوگرم وزن بدن) یک نوبت تزریق بصورت زیر جلدی جهت از بین بردن فاسیولاهپاتیکا، فاسیولا ژیگانتیکا، شابرتیا اوینا.

موارد منع مصرف:

همراه با سایر دارو های ضد انگل، ترکیبات دارویی حاوی کلر و فسفر آلی، مصرف نگردد.

در صورت سابقه ی بروز هر گونه حساسیت به ماده موثره و مواد جانبی این دارو، از مصرف آن پرهیز شود.

تجویز محلول 10% کلوزانتل در گاو های شیرده ای که شیر آن ها به مصرف انسان می رسد، ممنوع است.

عوارض جانبی:

ممکن است در محل تزریق باعث درد و لنگش شود که 2 الی 3 روز بعد، به خودی خود بهبود خواهد یافت.

زمان پرهیز از مصرف:

گوشت: 28 روز‌ ‌

شیر: مصرف این دارو در دام های شیرده که شیر آنها به مصرف انسانی خواهد رسید ممنوع می باشد.‌

موارد احتیاط:

بدون دستور دامپزشک تجویز نگردد.

بیش از مقدار تجویز شده تزریق نگردد.

شرایط نگهداری:

دور از نور و دور ازدسترس کودکان نگهداری شود.‌‌

در دمای بالای 25 درجه سلسیوس نگهداری نشود.‌

از یخ زدگی محافظت شود.

پس از استفاده و وارد نمودن سوزن به داخل ویال در صورت نگهداری در دمای 2 تا 8 درجه سلسیوس تا 28 روز بعد ، می توان از ویال داروی مصرف شده استفاده نمود.