کلوزانتل 10% | Closantel 10%


کلوزانتل 10%

  • - گونه هدف :
  • - بسته بندی :
  • ویال های 50 و 100 میلی لیتری

مشخصات محصول

ترکیب:

هر میلی لیتر از محلول حاوی 100 میلی گرم کلوزانتل (سدیم) می باشد.

مکانیسم اثر:

کلوزانتل یک ترکیب سالیل آنالاید (Salilanalide) است که برای کنترل و درمان فلوک های نابالغ و نارس، نماتودها و مراحل لاروی بسیاری از بندپایان استفاده می شود. کلوزانتل از طریق مداخله در متابولیسم انرژی اثر می گذارد. این اثر از طریق باند نشدن و فسفوریلاسیون در زنجیره انتقال انرژی اکسیداتیو می باشد. علاوه بر این مکانیسم های دیگری هم مانند مداخله در گلیکولیز و کاهش‌ATP‌  سلولی می‌توانند اثر کلوزانتل را تشدید نمایند.

موارد مصرف:

کلوزانتل برای درمان و کنترل آلودگی های انگلی ناشی از ترماتودها‌ (فلوک) نظیر فاسیولاهپاتیکا، فاسیولاژیگانتیکا و نیز آلودگی های انگلی ناشی از نماتودها نظیر همونکوس کنتورتوس، همونکوس پلاسئی، گونه های بونوستوموم و ازوفا گوستوموم استفاده می شود.‌ ‌همچنین بر روی لارو برخی از بندپایان انگلی نظیر هیپودرما بوویس، هیپودرما لینیاتوم، استروس اویس و لوسیلیا کوپرینا موثر است.

مقدار و نحوه مصرف:

گاو:

الف) 1 میلی لیتر برای هر 40 کیلوگرم وزن بدن دام ( معادل 5/2 میلی گرم برای هر کیلوگرم وزن بدن) یک نوبت تزریق بصورت عضلانی یا زیر جلدی، جهت از بین بردن فلوک نظیر فاسیولا هپاتیکا و ژیگانتیکا، همونکوس کونتورتوس، همونکوس پلاسئی، بونوستوموم فلبوتوموم و ازوفاگوستوموم رادیاتوم.‌‌  ‌ ‌

ب) 1 میلی لیتر برای هر 20 کیلوگرم وزن بدن دام ( معادل 5 میلی گرم برای هر کیلوگرم وزن بدن) یک نوبت تزریق بصورت عضلانی یا زیر جلدی جهت از بین بردن بند پایان انگلی نظیر هیپودرمابوویس و هیپودرمالینیاتوم.‌‌

گوسفند:

الف) 1 میلی لیتر برای هر 40 کیلوگرم وزن بدن دام ( معادل 5/2 میلی گرم برای هر کیلوگرم وزن بدن) یک نوبت تزریق بصورت زیر جلدی جهت از بین بردن بین بردن ازوفاگوستوموم رادیاتوم، همونکوس کنتورتوس، همونکوس پلاسئی و استروس اویس.

ب) 1 میلی لیتر برای هر 20 کیلوگرم وزن بدن دام ( معادل 5 میلی گرم برای هر کیلوگرم وزن بدن) یک نوبت تزریق بصورت زیر جلدی جهت از بین بردن فاسیولاهپاتیکا، فاسیولا ژیگانتیکا، شابرتیا اوینا.

موارد منع مصرف:

همراه با سایر دارو های ضد انگل، ترکیبات دارویی حاوی کلر و فسفر آلی، مصرف نگردد.

در صورت سابقه ی بروز هر گونه حساسیت به ماده موثره و مواد جانبی این دارو، از مصرف آن پرهیز شود.

تجویز محلول 10% کلوزانتل در گاو های شیرده ای که شیر آن ها به مصرف انسان می رسد، ممنوع است.

عوارض جانبی:

ممکن است در محل تزریق باعث درد و لنگش شود که 2 الی 3 روز بعد، به خودی خود بهبود خواهد یافت.

زمان پرهیز از مصرف:

گوشت: 28 روز‌ ‌

شیر: مصرف این دارو در دام های شیرده که شیر آنها به مصرف انسانی خواهد رسید ممنوع می باشد.

موارد احتیاط:

بدون دستور دامپزشک تجویز نگردد.

بیش از مقدار تجویز شده تزریق نگردد.

دور از دسترس کودکان نگهداری شود.

شرایط نگهداری:

در دمای 30- 15 درجه سلسیوس و دور از نور و نگهداری شود.

از یخ زدگی محافظت شود.

پس از استفاده و وارد نمودن سوزن به داخل ویال در صورت نگهداری در دمای 2 تا 8 درجه سلسیوس تا 28 روز بعد، می توان از ویال داروی مصرف شده استفاده نمود.