کلرتتراسین رویان® | ®Chlortetracin Rooyan


کلرتتراسایکلین 50 % | Chlortetracycline 50%

  • - گونه هدف :
  • - بسته بندی :
  • ساشه های 1 و 5 کیلوگرمی و ظروف 1 کیلوگرمی

مشخصات محصول

ترکیب:

هر کیلوگرم دارو حاوی500 گرم کلرتتراسایکلین خالص (ملح هیدروکلراید) می باشد.

مکانیسم اثر:

این دارو سنتز پروتئین را در باکتری به وسیله باند شدن به تحت واحد 30s و 50s ریبوزوم مختل می کند.

موارد مصرف:

آنتی بیوتیکی وسیع الطیف می باشد که علیه باکتری های هوازی و غیر هوازی گرم مثبت و گرم منفی، مایکوپلاسماها، ریکتزیاها، کلامیدیا و بعضی پروتوزوآها مؤثر است.

مقدار و نحوه مصرف:

1 – جهت درمان ساینوویت عفونی و وبای طیور:

400-200 گرم پیش مخلوط کلرتتراسین رویان® در هر تن دان به مدت 1 هفته

2 – جهت درمان CRD و التهاب کیسه های هوایی:

800 گرم پیش مخلوط کلرتتراسین رویان® در هر تن دان به مدت 1 هفته

3 – جهت کاهش مرگ و میر ناشی از التهاب کیسه های هوایی  با عاملE.Coli  :

1000 گرم پیش مخلوط کلرتتراسین رویان® در هرتن دان به مدت 5 روز

4 – جهت درمان هگزامیتیازیس در بوقلمون:

400 گرم پیش مخلوط کلرتتراسین رویان® در هر تن دان به مدت 1 هفته

5 – جهت درمان بیماری تاج آبی ناشی از عوامل باکتریایی:

110 میلی گرم پیش مخلوط کلرتتراسین رویان® به ازای هر کیلوگرم وزن بدن در روز به مدت 1 هفته

6 – جهت درمان ساینوویت عفونی ناشی از Mycoplasma synoviae  در بوقلمون:

400 گرم محصول در هرتن دان به مدت 1 هفته

زمان پرهیز از مصرف:

در طیور گوشتی 3 روز قبل از کشتار مصرف دارو قطع گردد و در طیور تخم گذاری که تولید آنها مصرف انسانی دارد، مصرف نشود.

تداخل دارویی:

1 – درمصرف خوراکی تتراسایکلین ها با آنتی اسیدهای خوراکی و سایر فرآورده هایی که حاوی کاتیون های دو و سه ظرفیتی شلات کننده (آلومینیوم، کلسیم، منیزیوم، روی یا بیسموت) می باشند، تداخل ایجاد می شود.

2 – فرآورده های آهن خوراکی باعث کاهش جذب تتراسایکلین ها می شوند و سدیم بی کربنات خوراکی، کائولین، پکتین یا بیسموت ساب سالیسیلات در مصرف همزمان با تتراسایکلین ها باعث اختلال در جذب آنها می شوند.

3 – در مصرف همزمان داروهای باکتریو استاتیک (تتراسایکلین ها) و داروهای باکتریسید (پنی سیلین ها، سفالوسپورین ها و …) و

آمینوگلیکوزیدها تداخل ایجاد می گردد.

موارد احتیاط:

هنگام مخلوط کردن این دارو از پوشش حفاظتی مانند دستکش و ماسک استفاده شود.

دور از دسترس اطفال نگهداری شود.

شرایط نگهداری:

در دمای 30-150 درجه سلسیوس، دور از نور مستقیم و در جای خشک نگهداری شود.