کلرتتراسین رویان® | ®Chlortetracin Rooyan


کلرتتراسایکلین 50 % | Chlortetracycline 50%

کلرتتراسین رویان® | ®Chlortetracin Rooyan
  • - گونه هدف :
  • - بسته بندی :
  • پاکت های 1 و 5 کیلوگرمی

مشخصات محصول

ترکیب:

کلرتتراسین رویان® | ®Chlortetracin Rooyan

هر کیلوگرم دارو حاوی500 گرم کلرتتراسایکلین خالص (ملح هیدروکلراید) می باشد.

مکانیسم اثر:

کلرتتراسین رویان® | ®Chlortetracin Rooyan سنـتـز پـروتئین را در بـاکتری بـه وسیله باند شدن به تحت واحد 30s ریبوزوم مختل می کند.

موارد مصرف:

آنتی بیوتیکی وسیع الطیف میباشد که علیه باکتری های هوازی و بی هوازی گرم مثـبت و  گرم منفی، مایکـوپلاسمـاها، ریکتزیاها، کلامیدیاها و بعضی پروتوزوآها مؤثراست.

مقدار و نحوه مصرف:

1 –  جهت درمان ساینوویت عفونی و وبای طیور:

400 – 200 گرم پریمیکس کلرتتراسین رویان® | ®Chlortetracin Rooyan در هر تن دان به مدت1هفته

2 – جهت درمان CRD و التهاب کیسه های هوایی:

800 گـرم پـریـمیکس کلرتتراسین رویان® | ®Chlortetracin Rooyan در هـر تـن دان به مدت1هفته

3 – جهت کاهش مرگ و میر ناشی از  التهاب کیسه های هوایی  با عامل :E.Coli

1000 گـرم پـریـمیـکس کلرتتراسین رویان® در هرتـن دان به مدت 5 روز

4 – جهت درمان هگزامیتیازیس در بوقلمون:

400 گرم پریمیکس کلرتتراسین رویان® | ®Chlortetracin Rooyan در هر تن دان به مدت1هفته

5 – جهت درمان بیماری تاج آبی ناشی از عوامل باکتریایی:

110 میـلی گرم پریمـیکس کلرتتراسین رویان® | ®Chlortetracin Rooyan بـه ازای هر کیلوگرم وزن بدن در روز به مدت1هفته

6 – جهت درمان ساینوویت عفـونی ناشی از Mycoplasma synoviae در بوقلمون:

400 گــرم  محصول در هـرتــن دان بـه مدت1هفته

شرایط نگهداری:

در جای خشک و خنک نگهداری شود.

زمان پرهیز از مصرف:

در طیور گوشتی 3 روز قبل از کشتار مصرف دارو قطع گردد و در طیور تخم گذاری که تخم آنها مصرف انسانی دارد، مصرف نشود.

تداخل دارویی:

1 –  درمصرف خوراکی تتراسایکلین ها با آنتی اسیدهای خوراکی و سایر فرآورده هایی که حاوی کاتیون های دو و سه ظرفیتی شلات کننده (آلومینیوم، کلسیم، منیـزیـوم، روی یـا بـیـسموت) می باشند، تداخل ایجاد می شود.

2 – فرآورده های آهن خوراکی باعث کاهش جذب تتراسایکلین ها می شوند و سدیم بی کربنات خوراکی، کائـولین، پکـتـیـن یا بیسموت ساب سالـیسـیلات در مـصـرف همزمان با تتراسایکلین ها باعث اختلال در جذب آنها می شوند.

3 –  در مصرف همزمـان داروهای بـاکتریو استاتیک (تتراسایکلین ها)

و داروهای باکتریسید (پنی سیلین ها، سفالوسپورین ها و …) و آمینوگلیکوزیدها تداخل ایجاد می گردد.

موارد احتیاط:

هنگام مخلوط کردن این دارو از پوشش حفاظتی مانند دستـکـش ومـاسـک اسـتفـاده شود.

دور از دسترس اطفال نگهداری شود.