کتومکس | Ketomax


کتوپروفن 10% | ketoprofen 10%

کتومکس | Ketomax
  • - گونه هدف :
  • - بسته بندی :
  • ویال های 50 و 100 میلی لیتری

مشخصات محصول

ترکیب:

کتومکس | Ketomax

هر میلی لیتر کتومکس | Ketomax حاوی 100 میلی گرم کتوپروفن می باشد.‌

مکانیسم اثر:

کتوپروفن از طریق مهار آنزیم سیکلواکسیژناز که مهمترین آنزیم در تبدیل اسید آراشیدونیک به پروستاگلاندین، پروستاسیکلین و ترمبوکسان می باشد اثرات ضدالتهابی و تسکینی خود را اعمال می نماید.‌

جذب این دارو متعاقب تزریق عضلانی بسیار سریع انجام می شود. در اسب 99%  دارو پس از جذب به آلبومین پلاسما متصل می شود و سپس بطور وسیعی در بافت های مختلف توزیع می شود.

کتومکس | Ketomax با غلظت مناسب به مایع ساینوویال های وتری و مفاصل می رسد.‌

متابولیزه شدن کتوپروفن از طریق کونژوگاسیون انجام شده و استرگلوکورونیک آن از طریق ادرار به خارج دفع می شود.‌

نیمه عمر کتومکس | Ketomax در اسب 1 ساعت می باشد و تکرار مصرف این دارو در دام هایی که دارای فعالیت کبدی و کلیوی طبیعی می باشند موجب تجمع دارو نمی شود.‌

مطالعات مختلف نشان داده است که کتوپروفن در مقایسه با داروهای ضدالتهاب غیراستروئیدی از قبیل فنیل بوتازون دارای حاشیه امنیت وسیع تری می باشد،‌‌به طوری که مصرف این دارو تا 5 برابر دوز توصیه شده در اسب هیچگونه عوارضی از مسمومیت دارویی در پی نداشته است.‌

موارد مصرف:

کتومکس | Ketomax در گاو و اسب بویژه اسب های کورس بعنوان یک داروی مسکن و ضدالتهاب و ضدتب قوی مورد استفاده قرار می گیرد. مطالعات بالینی انجام شده بر روی حیوانات مختلف موید اثرات ضدالتهاب توام با اثرات تسکینی قوی در دام های مختلف و بشرح زیر می باشد:‌

اسب: درمان التهابات ساینوویال های وتری، مفاصل، التهاب تاندون ها توام با التهاب ساینوویال های وتری، التهاب غضروف ها و استئوکندریت ها، التهابات ضریع استخوان، تورم لایه مورق سم (Laminitis)‌، التهاب بافت های نرم و درمان کمکی به منظور تسکین و بهبود التهابات بعد از اعمال جراحی کتوپروفن به منظور کاهش درد و درمان کولیک اسب (Colic) کاربرد دارد.‌

گاو: درمان التهابات غیرعفونی بافت پستانی در مواقع اورام پستان فیزیولوژیک و یا همراه با  آنتی بیوتیک ها جهت درمان التهابات عفونی پستان ها (Mastitis)‌، مصرف این دارو در حین عفونت های تنفسی (پنومونی) همزمان با مصرف آنتی بیوتیک ها به منظور کاهش التهاب و کاهش ادم (Oedema) بافت تنفسی توصیه می شود.‌

کتومکس | Ketomax برای درمان التهابات مفصلی، استخوانی و التهابات بافت های نرم اطراف مفاصل مورداستفاده قرار می گیرد.‌

مقدار و نحوه مصرف:

اسب: روزانه 2/2 میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن به صورت داخل عضلانی یا داخل وریدی (برای این منظور 1/1 سی سی از کتوپروفن 10% به ازای هر 50 کیلوگرم وزن دام) به مدت 5 روز توصیه می شود.‌

گاو: روزانه 3 میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن به صورت داخل عضلانی یا داخل وریدی (برای این منظور 1/5 سی سی از کتوپروفن 10% به ازای هر 50 کیلوگرم وزن دام) به مدت 3 روز توصیه می شود.‌

شرایط نگهداری:

در دمای بین 25 – 15 درجه سلسیوس و دور از نور نگهداری شود.

از یخ زدگی محافظت گردد.

زمان پرهیز از مصرف:

گوشت: 7 روز
شیر: ندارد

موارد احتیاط:

مصرف این دارو در انسان مجاز نمی باشد.‌

مصرف این دارو در اسب های در حین مسابقه مجاز نمی باشد.‌

مصرف این دارو در دام هایی که دارای نارسایی کبدی و یا کلیوی هستند مجاز نمی باشد.‌

تزریق داخل مفصلی این دارو توصیه نمی شود.‌

در صورت بروز رسوب از مصرف دارو خودداری نمایید.‌