کتوسول رویان | Ketosol Rooyan


پروپیلن گلایکول+ کولین کلراید (فعال)+ سولفات کبالت

کتوسول رویان | Ketosol Rooyan
  • - گونه هدف :
  • - بسته بندی :
  • ظروف 1، 2 و 5 لیتری

مشخصات محصول

ترکیب:

کتوسول رویان | Ketosol Rooyan

هر لیتر حاوی:‌
پروپیلن گلایکول 800 گرم
کولین کلراید (فعال) 21 گرم
سولفات کبالت 1 گرم

مکانیسم اثر:

پروپیلن گلایکول به عنوان پیش ساز سبب تولید گلوکز بیشتر از کبد می شود و در نتیجه باعث افزایش گلوکز خون می گردد و به دفع کتون بادی ها کمک کرده و متابولیسم عمومی را تسریع می بخشد.‌

پروپیلن گلایکول خوراکی بدون تغییر جذب می شود و سپس متابولیزه می گردد تا به شکل اگزالواستات (که برای متابولیسم استیک اسید و بوتیریک اسید ضروری است) و یا گلوکز در آید. تجویز پروپیلن گلایکول نسبت به تجویز گلوکز ترجیح داده می شود زیرا گلوکز باید به صورت تزریقی داده شود و اگر به صورت خوراکی داده شود در شکمبه تخمیر شده و کتوز را تشدید  می کند. پروپیلن گلایکول مدت زمان اثر طولانی تری نسبت به گلیسرول دارد.‌

از طرف دیگر کولین با انتقال چربی ها از کبد به متابولیسم اسید های چرب کمک می کند. سولفات کبالت نیز با کمک به تولید ویتامین B12 سبب بهبود متابولیسم کربوهیدرات، پروتئین و چربی گردیده و از بی اشتهایی جلوگیری می کند.‌

موارد مصرف:

کتوسول رویان | Ketosol Rooyan برای بهبود عدم موازنه متابولیکی که منجر به کتوز در گاو و یا مسمومیت آبستنی در گوسفند می گردد، تجویز می شود.‌

مقدار و نحوه مصرف:

کتوسول رویان | Ketosol Rooyan می تواند به صورت شربت خورانده شود و یا مخلوط با جیره و یا آب تجویز گردد.‌

گاو: دو روز اول 250 میلی لیتر 2 بار در روز در دو نوبت صبح و عصر و برای دو روز بعد هر بار 125 میلی لیتر در دو نوبت صبح و عصر

گوسفند: 115 میلی لیتر به صورت روزانه تا نهایت ده روز‌

زمان پرهیز از مصرف:

شیر و گوشت ندارد.‌‌

موارد منع مصرف:

کتوسول رویان | Ketosol Rooyan در مواردی که به ترکیبات دارو حساسیت وجود دارد استفاده نشود.‌

موارد احتیاط:

از تجویز کتوسول رویان | Ketosol Rooyan بصورت غیر از خوراکی پرهیز شود.‌

در صورت تماس اتفاقی با چشم، با آب تمیز و فراوان چشم ها شسته شود.‌

در صورت تماس اتفاقی با پوست کلیه لباس های آلوده شده را تعویض کنید و محل آلوده شده را با آب و صابون بشویید.

در صورت بلع اتفاقی سریعاً به پزشک مراجعه شود.

بعد از استفاده دست ها را بشویید.‌

شرایط نگهداری:

دور از نور و در دمای زیر 25درجه سلسیوس‌