کارپروجکت® | ®Carproject


کارپروفن 5% | Carprofen 5%

  • - گونه هدف :
  • - بسته بندی :
  • ویال 20، 50 و 100 میلی لیتری

مشخصات محصول

ترکیب:

هر میلی لیتر از محلول تزریقی حاوی 50 میلی گرم کارپروفن می باشد.

مکانیسم اثر:

کارپروفن یک داروی ضد تب، ضدالتهاب و ضد درد غیراستروییدی از خانواده پروپیونیک اسید می باشد. کارپروفن مانند سایر‌NSAID‌ ها مهارکننده آنزیم سیکلواکسیژناز می باشد. اگرچه مهار سنتز پروستاگلندین در مقایسه با اثرات ضد التهابی و ضد تبی آن بسیار کم است. مطالعات نشان داده کارپروفن دارای اثر ضد تب قوی بوده و پاسخ التهابی در بافت ریه گاوهای مبتلا‌ به عفونت های حاد تنفسی را به طور چشمگیری کاهش می دهد. نیمه عمر پلا‌سمایی این دارو در گاو 70 ساعت می باشد و از طریق مدفوع دفع می شود.

موارد مصرف:

به عنوان یک ضدالتهاب، ضد تب و ضد درد در کاهش این موارد در بیماری های التهابی مانند ورم پستان حاد و بیماری های تنفسی به کار می رود.

مقدار و نحوه مصرف:

به صورت یک تزریق تک دوز زیرجلدی یا تزریق وریدی مصرف می شود.

مقدار مصرف 4/1 میلی گرم به ازای هرکیلوگرم معادل 1 میلی لیتر به ازای هر 35 کیلوگرم وزن بدن می باشد.

موارد عدم مصرف:

برای 24 ساعت از مصرف همزمان با سایر  NSAIDs‌ها خودداری شود.

از مصرف توام داروهایی که به پروتئین پلاسما متصل می شوند مانند  NSAIDs‌ها اجتناب گردد چرا که سبب افزایش سطح سرمی دارو می گردد.

در مواردی که احتمال بروز زخم های گوارشی یا خونریزی وجود دارد و در حیواناتی که از مشکلات قلبی، کبدی و کلیوی رنج می برند و یا دچار دیسکرازی های خونی هستند و یا حساسیت به دارو وجود دارد، استفاده از آن ممنوع است.

در حیواناتی با سن 6 هفته یا کمتر و یا در حیوانات پیر علایم سمیت دارو می تواند بروز کند. در چنین مواردی ضمن کاهش دوز باید حیوانات را از نظر بالینی به خوبی مدیریت نمود.

از تجویز دارو در موارد دهیدراته،‌ hypovolumic و hypotensive‌ خودداری گردد.

مصرف داروهای نفروتوکسیک به صورت همزمان ممنوع است.

موارد احتیاط:

مصرف بیش از مقدار تجویز شده و افزایش طول درمان ممنوع است.

دور از دسترس کودکان نگهداری شود.

زمان پرهیز از مصرف:

شیر: ندارد.

گوشت: 7 روز

شرایط نگهداری:

در دمای 30-15 درجه سلسیوس و به دور از نور نگهداری شود.

دارو تا 28 روز بعد از اولین استفاده، قابل مصرف می باشد.