کارپروجکت® | ®Carproject


کارپروفن 5% | Carprofen 5%

کارپروجکت® | ®Carproject
  • - گونه هدف :
  • - بسته بندی :
  • ویال 50 میلی لیتری

مشخصات محصول

ترکیب:

کارپروجکت® | ®Carproject

هر میلی لیتر از محلول تزریقی حاوی 50 میلی گرم کارپروفن می باشد.‌

مکانیسم اثر:

کارپروفن یک داروی ضدالتهاب و ضد درد غیراستروییدی از خانواده پروپیونیک اسید می باشد.

کارپروجکت® | ®Carproject مسیر سیکلواکسیژناز 2 را به میزان بیشتری  نسبت به مسیر سیکلواکسیژناز 1 مهار می کند.‌

موارد مصرف:

کارپروجکت® | ®Carproject به عنوان یک ضدالتهاب، ضد تب و ضد درد در کاهش این موارد در بیماری های التهابی مانند ورم پستان حاد و بیماری های تنفسی به کار می رود. ‌

مقدار و نحوه مصرف:

به صورت یک تزریق تک دوز زیرجلدی یا تزریق وریدی مصرف می شود. مقدار مصرف 1.4 میلی گرم به ازای هرکیلوگرم معادل 1 میلی لیتر به ازای هر 35 کیلوگرم وزن بدن می باشد.‌

موارد عدم مصرف:

برای 24 ساعت از مصرف همزمان با سایر NSAIDs‌ها خودداری شود.‌

از مصرف توام داروهایی که به پروتئین پلاسما متصل می شوند مانند NSAIDs‌ها اجتناب گردد چرا که سبب افزایش سطح سرمی دارو می گردد.‌

در مواردی که احتمال بروز زخم های گوارشی یا خونریزی وجود دارد و در حیواناتی که از مشکلات قلبی، کبدی و کلیوی رنج می برند و یا دچار دیسکرازی های خونی هستند و یا حساسیت به دارو وجود دارد استفاده از آن ممنوع است.‌

در حیواناتی با سن 6 هفته یا کمتر و یا در حیوانات پیر علایم سمیت دارو می تواند بروز کند. در چنین مواردی ضمن کاهش دوز باید حیوانات را از نظر بالینی به خوبی مدیریت نمود.‌

از تجویز دارو در موارد دهیدراته،‌hypovolumic و hypotensive‌  خودداری گردد.‌

مصرف داروهای نفروتوکسیک به صورت همزمان ممنوع است.‌

موارد احتیاط:

مصرف بیش از مقدار تجویز شده و افزایش طول درمان ممنوع است.‌

دور از دسترس کودکان نگهداری شود.‌

زمان پرهیز از مصرف:

شیر: ندارد.

گوشت: 7 روز

شرایط نگهداری:

دردمای کمتر از 25 درجه سلسیوس و به دور از نور نگهداری شود.‌

دارو تا 28 روز بعد از اولین استفاده، قابل مصرف می باشد.‌