پارافین | Paraffin


پارافین | Paraffin

پارافین | Paraffin
  • - گونه هدف :
  • - بسته بندی :
  • ظروف 250 میلی لیتری، 1 و 4 لیتری‌

مشخصات محصول

ترکیب:

پارافین | Paraffin

هر بطری حاوی پارافین | Paraffin خوراکی دارویی مطابق با استاندارد BP-USP می باشد.‌

موارد مصرف:

پارافین | Paraffin به عنوان ملین و نرم کننده مدفوع در انواع اختلالات دستگاه گوارش از جمله انباشتگی ها، سوء هاضمه، یبوست، نفخ و همچنین کولیک شنی اسب بکار می رود.

پارافین | Paraffin موجب کاهش کشش سطحی محتویات شکمبه شده و بعنوان ضد نفخ، در درمان نفخ نشخوار کنندگان بکار میرود.‌

پارافین | Paraffin در موارد انباشتگی مدفوع در انتهای روده بزرگ و اختلال در دفع مکونیوم نوزادان از طریق رکتال تجویز می گردد.‌

مقدار و نحوه مصرف:

اسب و گاو: 1 تا 4 لیتر خوراکی ‌

گوساله و کره اسب: 60 تا 120 میلی لیتر خوراکی یا 50 تا60 میلی لیتر رکتال جهت دفع مکونیوم

گوسفند و بز: 100 تا 500 میلی لیتر خوراکی یا 5 تا 10 میلی لیتر رکتال جهت دفع مکونیوم بره ها ‌

سگ: 2 تا 60 میلی لیتر خوراکی‌

گربه: 2 تا 20 میلی لیتر خوراکی

در صورت لزوم تکرار درمان، بهتر است مقادیر فوق تقسیم شده، روزانه در 2 الی 3 نوبت تجویز گردد.‌

شرایط نگهداری:

در ظروف در بسته و در دمای کمتر از 25 درجه سلسیوس و دور از نور مستقیم آفتاب نگهداری شود.‌

زمان پرهیز از مصرف:

‌ندارد.

تداخل دارویی:

در صورت استفاده دراز مدت ممکن است باعث ایجاد اختلالات گوارشی از جمله اختلال در جذب مواد مغذی شود.‌

موارد احتیاط:

مقادیر درمانی توصیه شده بهتر است توسط لوله معدی خورانده شود تا از بروز احتمالی پنومونی استنشاقی جلوگیری بعمل آید.

در مقادیر درمانی توصیه شده هیچگونه عوارض و اثرات جانبی گزارش نشده است.

پارافین | Paraffin بی رنگ بوده و در صورت مشاهده تغییر رنگ از مصرف آن خودداری شود.

از مصرف بیش از مقدار توصیه شده خودداری شود.‌