ویتامین E+سلنیم رویان | Vitamin E+Selenium


ویتامین E + سلنیم

ویتامین E+سلنیم رویان | Vitamin E+Selenium
  • - گونه هدف :
  • - بسته بندی :
  • ویال های 50 و 100 میلی لیتری

مشخصات محصول

ترکیب:

ویتامین E+سلنیم رویان | Vitamin E+Selenium

هر میلی لیتر حاوی 50 میلی گرم ویتامین ‌E‌ و 0.5 میلی گرم سلنیم به صورت سدیم سلنیت می باشد.‌

مکانیسم اثر:

ویتامین‌ E‌ به عنوان یک آنتی اکسیدان با متوقف ساختن روند تشکیل رادیکال های آزاد و هیپرپروکسیدها موجب محافظت و جلوگیری از اکسیداسیون اسیدهای چرب غیراشباع می شود. همچنین این ویتامین در سنتز ATP‌ و متابولیسم انرژی و قدرت باروری و ایمنی بدن تاثیر دارد. سلنیم نیز خواص آنتی اکسیدانی داشته و با شرکت در ترکیب آنزیم گلوتاتیون پراکسیداز موجب حذف پراکسیدها و در نتیجه کاهش تشکیل رادیکال های آزاد می شود.‌

ویتامین E+سلنیم رویان | Vitamin E+Selenium پس از تزریق به سرعت جذب شده و از طریق دستگاه گردش خون در بافت های بدن ذخیره می گردد که بیشترین آن در بافت کبد می باشد. دفع این ویتامین همانند سایر ویتامین های محلول در چربی به آهستگی صورت می پذیرد.‌

موارد مصرف:

ویتامین E+سلنیم رویان | Vitamin E+Selenium درمان علایم ناشی از کمبود ویتامین ‌E‌ و سلنیم از جمله دیستروفی عضلانی (بیماری ماهیچه سفید)، کاهش مقاومت به عوامل عفونی و نارسایی های تولید مثلی مانند عدم باروری و جفت ماندگی اشاره نمود.‌

مقدار و نحوه مصرف:

بره: 2 – 1 میلی لیتر

– میش: 5 ‌‌ میلی لیتر

– گوساله: 10 میلی لیتر

– گاو: 30 ‌ میلی لیتر

فواصل تزریق هر 4 -2  هفته یکبار ‌

تزریق این دارو به صورت زیرجلدی و یا عضلانی می باشد.

شرایط نگهداری:

ویتامین E+سلنیم رویان | Vitamin E+Selenium در دمای بین 25 – 15 درجه سلسیوس و دور از نور نگهداری شود.

از یخ زدگی محافظت گردد. ‌

زمان پرهیز از مصرف:

گوشت گاو: 30 روز

گوشت گوسفند: 14 روز ‌

گوشت گوساله: 20 روز ‌

موارد احتیاط:

از مصرف ویتامین E+سلنیم رویان | Vitamin E+Selenium در انسان اکیداً خودداری شود و در صورت وقوع سریعاً به مراکز درمانی مراجعه گردد.‌

مصرف بیش از اندازه سبب بروز مسمومیت می گردد.‌

دور از دسترس کودکان نگهداری شود.‌