هگزاجکت ۱۰ | Hexaject 10


فلونیکسین،مگلومتین

هگزاجکت ۱۰ | Hexaject 10
  • - گونه هدف :
  • - بسته بندی :
  • ویال های 50 و 100 میلی لیتری‌

مشخصات محصول

ترکیب:

هگزاجکت ۱۰ | Hexaject 10

هر میلی لیتر هگزاجکت ۱۰ | Hexaject 10 حاوی 100 میلی گرم اکسی تتراسایکلین دی هیدرات و 20 میلی گرم فلونیکسین (مگلوماین) می باشد.

مکانیسم اثر:

اکسی تتراسایکلین از سنتز پروتئین باکتری های در حال رشد جلوگیری نموده و این عمل را از طریق ممانعت از اتصال آمینواسیل ترانسفر ریبونوکلئیک اسید (aa-tRNA) بر روی ریبوزوم (واحد 30s‌‌ ریبوزومال) اعمال می نماید و از طرفی هگزاجکت ۱۰ | Hexaject 10 باعث کاهش تبدیل گلوتامات به پروتئین سلولی شده و از این طریق از رشد باکتری ها جلوگیری‌‌ می نماید.

به نظر می رسد تتراسایکلین ها بر روی واحد 50s‌‌ ریبوزوم ها نیز اثر گذاشته و باعث تغییر نفوذپذیری ‌باکتری های حساس می گردند.‌

فلونیکسین همانند سایر داروهای ضدالتهاب غیراستروئید(NSAIDs)‌، باعث مهار آنزیم سیکلواکسیژناز شده و بدین ترتیب مانع سنتز پروستاگلاندین ها و ترومبوکسان ها شده و باعث کاهش درد، تب و التهاب می شود.

فلونیکسین باعث تغییر در حرکات دستگاه گوارش نمی شود و می تواند در حیوانات مبتلا‌ ‌به شوک سپتیک، باعث بهبود جریان خون شود.            ‌

موارد مصرف:

هگزاجکت ۱۰ | Hexaject 10 برای کنترل و درمان بیماری های عفونی که میکروارگانیسم آن حساس به اکسی تتراسایکلین می باشد و به ویژه در مواردی که عفونت با درد، التهاب و تب همراه باشد مورد استفاده قرار می گیرد.‌

درمان عفونت های تنفسی به ویژه ناشی از پاستورلاها، التهاب حاد بافت پستان ناشی از استافیلو کوک و کلی فرم در گاو و همزمان با درمان التهابات بافت پستانی به عنوان یک داروی کمکی مورد استفاده قرار خواهد گرفت. مصرف هگزاجکت ۱۰ | Hexaject 10 در موارد التهابات عفونی رحم Metritis و التهابات عفونی دستگاه گوارش Gastroenteritis و التهاب عفونی اندام های حرکتی و تنفسی کاربرد دارد.‌

مقدار و نحوه مصرف:

1میلی لیتر به ازای هر 10 کیلوگرم وزن بدن (معادل 10 میلی گرم اکسی تتراسایکلین و 2 میلی گرم فلونکسین به ازای هر کیلوگرم وزن بدن) به صورت داخل وریدی و یا داخل عضلانی عمیق، درمان برحسب شدت بیماری می تواند 3 تا 5 روز ادامه یابد.  ‌

شرایط نگهداری:

در دمای پایین تر از 25 درجه سلسیوس و دور از نور مستقیم نگهداری شود.

این دارو 28 روز بعد از سوراخ شدن درب ویال (از طریق سر سوزن) غیر قابل مصرف می باشد.‌

زمان پرهیز از مصرف:

گوشت دام های تحت درمان تا 28 روز پس از آخرین تزریق و شیر دام های تحت درمان در حین درمان و تا 7 روز پس از آخرین تزریق نباید به مصارف انسانی برسد.‌

موارد منع مصرف:

مصرف این دارو در اواخر بارداری ممنوع می باشد.‌

مصرف این دارو در اسب مجاز نمی باشد.‌

موارد احتیاط:

مصرف طولانی مدت داروهای حاوی ضد التهاب های غیر استروئیدی ممکن است منجر به تشدید عوارض زخم های گوارشی شود.‌