نئومکس 20 رویان | Neomax 20


نئومایسین 20% | Neomycin 20%

نئومکس 20 رویان | Neomax 20
  • - گونه هدف :
  • - بسته بندی :
  • ظروف 1 لیتری

مشخصات محصول

ترکیب:

نئومکس 20 رویان | Neomax 20

هر میلی لیتر نئومکس 20 رویان | Neomax 20 حاوی 200 میلی گرم نئومایسین سولفات می باشد.‌

موارد مصرف:

نئومکس 20 رویان | Neomax 20 در دام و طیور و به منظور درمان اسهال سفید در گوساله ها، کلی باسیلوز گوسفند و بز، سالمونلوز گاو و گوسفند و آنتریت های طیور مورد استفاده قرار می گیرد.‌

مقدار و نحوه مصرف:

جوجه های گوشتی:

– از یک روزگی تا 2 هفتگی به میزان 1 میلی لیتر در 4 لیتر آب آشامیدنی به مدت 3 تا 5 روز

– از 3 تا 5 هفتگی به میزان 1 میلی لیتر در 3 لیتر آب آشامیدنی به مدت 3 تا 5 روز

– از 6 هفتگی تا پایان دوره پرورش به میزان 1 میلی لیتر در 2.5 – 2 لیتر آب آشامیدنی به مدت 3 تا 5 روز

بوقلمون ها:

– از 1 تا 7 روزگی به میزان 1 میلی لیتر در  2.5 لیتر آب آشامیدنی به مدت 3 تا 5 روز

– از هفته دوم تا پایان 8 هفتگی به میزان 1 میلی لیتر در 1.5 آب آشامیدنی به مدت 3 تا 5 روز

– از 9 تا 26 هفتگی به میزان 1 میلی لیتر در 1.2  لیتر آب آشامیدنی به مدت 3 تا 5 روز

گاو، گوسفند و بز:

11 میلی لیتر از محلول به ازای هر 100 کیلو گرم وزن بدن ( 22 میلی گرم نئومایسین سولفات به ازای هر کیلو گرم وزن بدن) در آب آشامیدنی به مدت 3 تا 5 روز

زمان پرهیز از مصرف:

طیور گوشتی: 5 روز

گوساله: 30 روز

بره و بزغاله: 20 روز

مصرف شیر دو روز پس از درمان و تخم مرغ 14 روز پس از درمان گله مجاز است.

شرایط نگهداری:

در جای خشک، بین 25 – 10 درجه سلسیوس، دور از تابش نور مستقیم و در ظروف در بسته نگهداری شود.‌

موارد احتیاط:

در موارد حساسیت به آمینوگلیکوزیدها از مصرف نئومکس 20 رویان | Neomax 20 خودداری شود.

به علت دفع اولیه دارو از کلیه، در نارسایی های کلیوی توصیه نمی شود.

در زمان گرفتگی و یا انسداد روده، مصرف خوراکی نئومایسین منع شده است.

از مصرف این دارو در حیوانات تازه متولد شده و پیر به علت افزایش توکسیسیتی اجتناب گردد.

مصرف خوراکی نئومایسین در درازمدت می تواند پرزهای دستگاه گوارش را از بین ببرد، علاوه بر این مصرف خوراکی نئومکس 20 رویان | Neomax 20 تا حدودی اثر مسهل دارد که چندان قابل توجه نیست.

آب آشامیدنی حاوی دارو حداکثر طی 12 ساعت پس از تهیه مصرف شود.

دور از دسترس کودکان نگهداری شود.‌