مگنیکل 3® | MAGNICAL3


مواد معدنی+ویتامین د3 | Mineral+Vitamin D3

مواد معدنی و ویتامین د3 | Mineral + Vitamin D3
  • - گونه هدف :
  • - بسته بندی :
  • ظروف پلی‌اتیلنی 100 و 250 میلی‌لیتری، 1 و 2 لیتری‌

مشخصات محصول

ترکیب:

هر لیتر از محلول مگنیکل 3® | MAGNICAL3 حاوی:

کلسیم (کلراید) 34 گرم
منیزیم (کلراید) 2.5 گرم
ویتامین D3 (کوله کلسیفرول) 1.900.000 واحد بین المللی

 

مکانیسم اثر و موارد مصرف:

مواد معدنی در مگنیکل 3® | MAGNICAL3 به فرم کلراید می باشند. قدرت فراهم زیستی مواد معدنی در فرم های سولفات، اکساید و کربنات پایین بوده، درصورتی که مواد معدنی درفرم کلراید ازقدرت فراهم زیستی بالاتری برخوردار می باشند‌.‌ ویتامین D3 از گروه ویتامین های محلول در چربی بوده که در افزایش جذب کلسیم و فسفر و در نتیجه استحکام استخوان ها و پوسته تخم مرغ تولیدی نقش اساسی دارد.

موارد مصرف:

  •  این ترکیب برای انواع طیور به ویژه در موارد خاصی از چرخه تولید مانند دوران رشد، اوج تخمگذاری و درهنگام‌ وجود مشکلات اندام حرکتی در گله توصیه می گردد.‌‌‌
  •  هنگام نرمی و شکنندگی پوسته تخم مرغ تولیدی
  •  هنگام بروزعلایم کمبود کلسیم، منیزیم و ویتامین D3 در نیمچه های گوشتی‌‌‌
  •  ‌در اوج تخمگذاری برای پیشگیری از ایجاد ضعف در پوسته‌‌ تخم مرغ‌
  •  ‌در انتهای دوره تولید گله های تخمگذار به منظور ایجاد استحکام بیشتر پوسته ‌
  •  در مرغان مادر برای جلوگیری از کمبود کلسیم و منیزیم در جنین و جوجه و تضمین تولید پوسته کامل و محکم در تخم مرغ تولیدی به منظور بالا بردن درصد جوجه درآوری‌‌‌
  •  جهت حفظ و تقویت سیستم ایمنی از طریق افزایش ساخت آنتی بادی و افزایش قدرت فاگوسیتوز ‌

مقدار و نحوه مصرف:

1 تا 2 لیتر از محلول مگنیکل 3 در 1000 لیتر آب آشامیدنی 1 روز در هفته‌ برای 4 – 3 روز

زمان پرهیز از مصرف:

ندارد.‌

تداخل دارویی:

مشاهده نشده است.

موارد احتیاط:

دارو را دور از دسترس کودکان نگهداری کنید.‌

شرایط نگهداری:

درجای خشک، کمتراز  25 درجه سلسیوس، دور از تابش مستقیم نور و در ظروف دربسته نگهداری شود.‌