مگاداکس 20 – MEGA Dox 20


داکسی سایکلین 20% - Doxycyline 20%

مگاداکس 20 - MEGA Dox 20
  • - گونه هدف :
  • - بسته بندی :
  • ظروف پلی اتیلنی یک و دو لیتری ، 250 و 500 میلی لیتری

مشخصات محصول

ترکیب:

هر لیتر محلول خوراکی مگاداکس 20 – MEGA Dox 20 حاوی 200  گرم داکسی سایکلین به شکل هایکلیت است. ‌

مکانیسم اثر:

داکسی سایکلین آنتی بیوتیکی وسیع الطیف است که با اتصال به تحت واحد s30 ریبوزوم میکروارگانیسم ها سنتز پروتئین را در آنها مهار و رشد باکتری را متوقف می کند (یک آنتی بیوتیک باکتریواستاتیک است.) داکسی سایکلین‌‌ بر باکتری های گرم منفی از جمله گونه های پاستورلا، سالمونلا، ‌E.Coli‌  و گرم مثبت مانند گونه های استافیلوکوکوس اورئوس، استرپتوکوکوس، کلستریدیوم و انواع دیگری از میکروارگانیسم‌ها شامل مایکوپلاسماها، ریکتزیا، کلامیدیا و برخی از تک یاخته ها اثر می کند.

موارد مصرف:

مگاداکس 20 – MEGA Dox 20 در پیشگیری و درمان کلی باسیلوز،‌ CRD‌ ناشی از مایکوپلاسما، عفونت‌های مفصلی، پاستورلوز (وبای طیور)، ورم روده نکروتیک ناشی از کلستریدیا، کوریزای عفونی ناشی از هموفیلوس، عفونت کیسه های هوایی، سالمونلوز و عفونت های استافیلوکوکی کاربرد دارد.

مقدار و نحوه مصرف:

در طیور گوشتی 10‌‌‌ تا‌‌ 20 میلی گرم داکسی سایکلین خالص به ازای هر کیلوگرم وزن زنده به مدت 3 تا 5 روز متوالی همراه با آب آشامیدنی ( این مقدار معادل 43 تا 87 میلی لیتر از دارو برای 1000 کیلوگرم وزن زنده گله به شکل روزانه است.) به طور عملی می توان مقدار 500 – 250 میلی لیتر از محلول مگاداکس 20 – MEGA Dox 20 را در 1000 لیتر آب آشامیدنی مخلوط کرد.

زمان پرهیز از مصرف:

بر اساس مقدار و زمان مصرف دارو تعیین می شود. ‌

در طیور گوشتی 3  تا 12 روز قبل از کشتار باید مصرف دارو قطع شود.‌(بسته به میزان دوز و تعداد روزهای مصرف)

در طیور تخمگذار که تخم آنها مصرف انسانی دارد مصرف نشود. ‌

تداخل دارویی:

با کاتیون ها، بتالاکتام ها و فلورفنیکل تداخل دارد. ‌

عوارض جانبی:

حساسیت به دارو و عوارض گوارشی مانند اسهال ممکن است مشاهده شود. ‌

موارد احتیاط:

دور از دسترس کودکان نگهداری شود. ‌

شرایط نگهداری:

درجای خشک، در دمای  15 تا 30 درجه سلسیوس، دور از تابش مستقیم نور و در ظروف دربسته نگهداری شود.