مگآمپرول 20® – ®MegAmprol 20


آمپرولیوم 20% - Amprolium 20%

مگآمپرول 20® - ®MegAmprol 20
  • - گونه هدف :
  • - بسته بندی :
  • بطری 100، 500 میلی لیتری، 1، 2 و 4 لیتری

مشخصات محصول

ترکیب:

هر میلی لیتر از محصول مگآمپرول 20® – ®MegAmprol 20 حاوی 200 میلی گرم آمپرولیوم (هیدروکلراید) می باشد.

مکانیسم اثر:

آمپرولیوم از لحاظ شکل ساختمانی مشابه تیامین بوده و به صورت آنتاگونیست رقابتی مانع استفاده ایمریا از تیامین شده و با اختلال در متابولیسم داخلی انگل باعث نابودی آن می‌گردد.

آمپرولیوم بیشترین اثر را در سه روز اول چرخه زندگی ایمریا داشته و بر روی مروزوئیت‌ها و سایر مراحل چرخه زندگی ایمریا نیز موثر است.

آمپرولیوم در سلول‌های اپیتلیال روده با اثر بر روی نسل اول شیزونت‌ها و جلوگیری از تمایز مروزوئیت‌ها و متوقف ساختن مراحل جنسی و هاگ‌گذاری اووسیست‌ها، فعالیت ضدکوکسیدیایی خود را  اعمال می‌کند. 90% از آمپرولیوم مصرف شده توسط طیور در روده‌ها باقی می‌ماند و در مدت 48 ساعت به طور کامل ازبدن دفع می‌گردد.

موارد مصرف:

آمپرولیوم 20 % به منظور پیشگیری و  درمان کوکسیدیوز طیور به کار می‌رود و علیه طیف وسیعی از گونه‌های بیماریزای ایمریا شامل ایمریا تنلا، ایمریا آسرولینا، ایمریا ماکسیما، ایمریا برونتی، ایمریا میتیس، ایمریا پره کوکس، ایمریا نکاتریکس در طیور، ایمریا آدنوئیدس، ایمریا مله آگریمیتیس، ایمریا گالوپاونیس و ایمریا مله آگریدیس در بوقلمون موثر است.

مگآمپرول 20® – ®MegAmprol 20 همچنین بر علیه هیستومونیاز (سر سیاه) در بوقلمون و طیور موثر می باشد.

مقدار و نحوه مصرف:

125 میلی‌لیتر از محلول را در 200 لیتر آب آشامیدنی به خوبی حل کرده و به عنوان تنها منبع آب آشامیدنی به مدت 3 تا 5 روز در اختیار گله قرار دهید.

در همه‌گیری‌های شدید 250 میلی‌لیتر از محلول را در 200 لیتر آب آشامیدنی حل کرده، ابتدا به مدت 3 تا 5 روز و سپس درمان را با مقدار 62.5 میلی‌لیتر در 200 لیتر آب به مدت یک تا دو هفته ادامه دهید.

موارد منع مصرف::

مگآمپرول 20® – ®MegAmprol 20 در طیور تخم‌گذاری که تولید آنها به مصرف انسان می‌رسد، مصرف نشود.

تداخل دارویی:

بهمراه سایر سایر ضد کوکسیدیوزهای درمانی و نیز ترکیبات دارویی حاوی ویتامین ب کمپلکس استفاده نشود.

عوارض جانبی:

ندارد.

موارد احتیاط:

پس از باز شدن درب بطری، محتویات در مدت 2 ماه باید مصرف گردد.

محلول تهیه شده حاوی دارو حداکثر تا 24ساعت باید مصرف شود.

با جیره‌هایی که حاوی مقادیر بالای کولین کلراید یا تیامین می‌باشند، مصرف نشود.

در صورت تماس با پوست یا چشم، محل تماس را با آب شستشو دهید.

دور از دسترس اطفال نگهداری شود.

زمان پرهیز از مصرف:

ندارد.

شرایط نگهداری:

در دمای 30-15 درجه سلسیوس و دور از نور نگهداری شود.

از یخ زدن محصول جداً خودداری شود.