مادوکارب® – ®Maducarb


نیکاربازین8%+ مادورامایسین 0.75% - Maduramycin 8%+Nicarbazin 0.75%

مادوکارب® - ®Maducarb
  • - گونه هدف :
  • - بسته بندی :
  • ساشه های 0.5، 1 و 5 کیلوگرمی و پاکت 20 کیلوگرمی‌

مشخصات محصول

ویدیو معرفی محصول:

ترکیب:

هر کیلوگرم پریمیکس مادوکارب® – ®Maducarb حاوی 80 گرم نیکاربازین و 7.5 گرم مادورامایسین آمونیوم می‌باشد.‌

مکانیسم اثر:

ترکیب نیکاربازین به عنوان یک داروی آنتی‌ کوکسیدیال شیمیایی و مادورامایسین به عنوان یک آنتی کوکسیدیال یونوفوره، ترکیبی سینرژیستیک به وجود آورده که در پیشگیری و کنترل کوکسیدیوز مورد استفاده قرار می‌گیرد.‌

مادورامایسین یک کوکسیدیواستات یونوفوره گلیکوزیدی و مونووالان می‌باشد که با تغییر نفوذپذیری غشاء تک یاخته نسبت به کاتیون‌های تک ظرفیتی سدیم و پتاسیم باعث افزایش فشار اسمزی داخل سلول شده، در نتیجه اعمال میتوکندری متوقف گردیده و با هیدرولیز ‌ATP‌ موجب اختلال در متابولیسم انگل و مرگ آیمریا می‌گردد.

مادورامایسین با این مکانیسم بر روی گونه‌های مختلف آیمریا تاثیر می‌گذارد.

نیکاربازین یک کوکسیدیواستات شیمیایی کربانیلیدی است و می‌تواند چرخه حیات گونه‌های مختلف آیمریا را متوقف کند. به نظر می‌رسد مکانیسم عمل این دارو ایجاد اختلال در عملکرد میتوکندری و نهایتاً مختل نمودن متابولیسم انرژی آیمریا می‌باشد.

ویژگی‌های این ترکیب:

‌- ‌سینرژیستیک (خاصیت هم افزایی)

‌- افزایش طیف و قدرت اثر‌

‌- قابلیت استفاده در فصول گرم سال(35 درجه سلسیوس و بالاتر)

‌- قابلیت اختلاط با داروهای محرک رشد‌

موارد مصرف:

پیشگیری و کنترل کوکسیدیوز ناشی از :‌

E. acervulina, E. brunetti, E. maxima, E. necatrix, E. tenella, E. mivati and E. mitis

مقدار و نحوه مصرف:

نیمچه‌های گوشتی:‌

500‌ گرم از پریمیکس در یک تن دان

زمان پرهیز از مصرف:

گوشت: ندارد.

تخم مرغ: در طیوری که تخم آنها به مصرف انسان می رسد، مصرف نشود. ‌

تداخل دارویی:

با سایر داروهای ضدکوکسیدیوز مصرف نشود.‌

موارد احتیاط:

مادوکارب® – ®Maducarb در طیور مادر (هنگام تولید) استفاده نشود.‌

قبل از مصرف، کاملاً با دان مخلوط شود، بدین جهت بهترین روش مخلوط کردن مادوکارب® – ®Maducarb به مقدار لازم با 10-5 برابر وزن خود با دان و سپس اضافه کردن به کل دان می‌باشد.‌

در هنگام مخلوط کردن و کاربرد دارو از لباس و دستکش‌های محافظ و ماسک ضدغبار استفاده نمایید چون باعث تحریک و ایجاد حساسیت شدید در چشم می‌شود.‌

در صورت ورود تصادفی دارو به چشم سریعاً محل تماس را با آب فراوان شستشو دهید (حداقل به مدت 15 دقیقه.)

از تماس دارو با پوست اکیداً خودداری نمایید.

بعد از اتمام کار در کیسه را محکم ببندید.‌

دورازدسترس کودکان نگهداری شود.‌

شرایط نگهداری:

در جای خشک، در دمای کمتر از 30 درجه سلسیوس و دور از نور مستقیم نگهداری شود.