لوامیزول 7/5% | Levamisole 7.5%


لوامیزول 7/5% | Levamisole 7.5%

لوامیزول 7/5% | Levamisole 7.5%
  • - گونه هدف :
  • - بسته بندی :
  • ظروف 100 میلی لیتری و 1 لیتری

مشخصات محصول

ترکیب:

لوامیزول 7/5% | Levamisole 7.5%

هر میلی‌لیتر لوامیزول 7/5% | Levamisole 7.5% حاوی 75 میلی‌گرم لوامیزول هیدروکلراید است.‌

لوامیزول 7/5% | Levamisole 7.5% یک ضدانگل بسیار موثر در درمان و کنترل آلودگی های نماتودی در تعداد زیادی از حیوانات اهلی نظیر گاو، گوسفند و بز می باشد. این دارو دارای طیف اثر گسترده ای بر روی نماتودها (گوارشی و تنفسی) می باشد اما بر فلوک ها و سستودها موثر نیست. این دارو دارای اثر کشندگی تخم نیست.

مکانیسم اثر:

لوامیزول 7/5% | Levamisole 7.5% یک اگونیست گیرنده های نیکوتینی استیل کولین می باشد.

فعالیت ضدانگلی این دارو به علت فعالیت مقلد استیل کولینی می باشد.

این دارو با اثر بر روی سیستم عصبی نماتود باعث فلج عصبی عضلا‌نی انگل شده و در نتیجه جداشدن آنها را از مخاط دسستگاه گوارش و تنفس تسهیل کرده و باعث خروج سریع کرم ها از بدن حیوانات می شود. به این ترتیب که با حداقل صدمه به مخاط دستگاه تنفس و لوله گوارش حیوان، در مدت کوتاه کلیه نماتود‌های گوارشی و تنفسی موجود در بدن نابود و دفع می‌شوند. در صورتی که این مدت برای تاثیر مشابه در سایر داروهای ضدانگلی به خصوص آنهایی که بر روی متابولیسم و انرژی کرم‌ها اثر می‌گذارند به مراتب طولانی‌ تر است.‌

موارد مصرف:

لوامیزول 7/5% | Levamisole 7.5% می تواند در موارد گاستروانتریت انگلی و بیماری های تنفسی انگلی ایجاد شده توسط مراحل نوزادی و بلوغ ارگانیسم های حساس به دارو استفاده شود.

انگل های گوارشی: گونه های استرتاژیا، همونکوس، تریکوسترونژیلوس و کوپریا

انگل های ریوی: گونه های دیکتیوکولوس‌

مقدار و نحوه مصرف:

گاو، گوسفند و بز: 1 میلی‌لیتر به ازاء هر 10 کیلوگرم وزن بدن (7.5 میلی‌گرم به ازاء هر کیلوگرم وزن بدن) از طریق درنچر و یا سرنگ بدون سر سوزن به حیوان خورانده شود.‌

در گاوهای با وزن بیشتر از 300 کیلوگرم به ازاء هر 10 کیلوگرم یک میلی‌لیتر بیشتر مصرف شود. در گوسفندان بالاتر از 60 کیلوگرم به ازاء هر 5 کیلوگرم 0.5 میلی‌لیتر بیشتر مصرف شود.‌

توصیه می‌شود در میش‌های آبستن لوامیزول را یک بار 6 هفته پیش از زایش و بار دیگر به هنگام از شیر گرفتن بره‌ها خورانید.‌

توجه: در صورتی که پیمانه مدرج را تا خط 20 میلی لیتر پرکنید آن مقدار دارو جهت استفاده برای 200 کیلوگرم وزن زنده دام می باشد.( 20 میلی لیتر از این محصول دقیقاً معادل یک ساشه 5 گرمی لوامیزول گرانول محلول در آب می باشد).

هشدار:‌

به علت نزدیک بودن دز توکسیک و دز درمانی بیش از میزان توصیه شده توسط دکتر دامپزشک مصرف نشود. درصورت خوراندن دارو بیش از میزان توصیه شده، حیوانات ممکن است علا‌یم اختلا‌ل عملکرد حرکتی نظیر افزایش ترشح بزاق، تکان دادن سر، لرزش عضلا‌نی را نشان داده و حتی باعث بروز مرگ شود.

لوامیزول 7/5% | Levamisole 7.5% با کلرامفنیکل، پیرانتل و سموم ارگانوفسفره تداخل داشته و ضروری است حداقل یک دوره 14‌ روزه بین مصرف لوامیزول و این داروها فاصله وجود داشته باشد.

برای اطمینان از تجویز میزان صحیح دارو، وزن حیوانات باید تا حد امکان به صورت دقیق ارزیابی شود. باید دقت شود که از اقداماتی که در ذیل آمده اجتناب گردد تا از ایجاد مقاومت دارویی و در نتیجه بی اثر کردن درمان جلوگیری شود:

استفاده متناوب و مکرر از یک دارو در مدت زمان طولا‌نی، درمان با مقادیر کمتر از میزان توصیه شده که ممکن است به علت ارزیابی نادرست وزن حیوان باشد و تجویز اشتباه دارو.

زمان پرهیز از مصرف:

شیر: 3 روز

گوشت: 12 روز

شرایط نگهداری:

در ظروف در بسته، دور از نور، در دمای اتاق (کمتر از 30 درجه سلسیوس) و دور از دسترس کودکان نگهداری شود.‌