لوامیزول+تریکلابندازول8/75% رویان


Levamisole+Triclabendazole 8.75%

لوامیزول+تریکلابندازول8/75% رویان
  • - گونه هدف :
  • - بسته بندی :
  • ظروف 1 لیتری

مشخصات محصول

ترکیب:

لوامیزول+تریکلابندازول8/75% رویان

هر میلی لیتر سوسپانسیون حاوی:
لوامیزول (ملح هیدروکلراید) 37/5 میلی گرم
تریکلابندازول 50 میلی گرم

مکانیسم اثر:

این محصول با اثر قوی، ضد کرم های روده ای – معدی و کبدی است و کرم های گرد روده، دستگاه تنفس و خصوصاً سه مرحله کپلک کبدی را از بین می برد.

لوامیزول+تریکلابندازول8/75% رویان پس از تجویز خوراکی از روده جذب شده و در سراسر بدن پخش می گردد.

نیمه عمر دفع پلاسمایی دارو در گونه های مختلف متفاوت بوده، در گاو 6- 4 ساعت و سگ 4 – 1/5 ساعت می باشد. متابولیت ها از طریق ادرار و مدفوع ظرف چند روز دفع می گردند.

تریکلابندازول پس از مصرف خوراکی به سرعت در بدن به متابولیت های سولفو کساید و سولفون تبدیل می شود.

حداکثر غلظت پلاسمایی آن طی 12-36 ساعت پدید می آید. حدود 50% دارو پس از متابولیزه شدن از طریق صفرا دفع می  گردد.

لوامیزول+تریکلابندازول8/75% رویان با تاثیر بر روی سیستم عصبی کرم سریعاً باعث فلج شدن انگل ها و در نتیجه تسهیل در جدا شدن آنها از مخاط دستگاه تنفس و گوارش و خروج سریع انگل ها از بدن می شود.

تریکلابندازول از طریق مهار آنزیم فومارات ردوکتاز، اعمال مکانیکی و تولید انرژی را در بدن انگل مختل نموده و باعث نابودی آن می شود.

تریکلابندازول بر چرخه زندگی انگل از مرحله نابالغ تا بلوغ به طور کامل اثر دارد.

موارد مصرف:

کرم های ریوی: دیکتیوکولوس فیلاریا و پروتوسترنژیلوس

کرم های معدی- روده ای: همونکوس کونتورتوس، انواع گونه های تریکوسترونژیلوس، استرتاژیا ، کوپریا، نماتودیروس، بونوستوموم، ازوفا گوستوموم ، شابرتیا، استرونژیلوس پاپیلوزوس و تریشوریس اوویس.

کرم های کبدی: فاسیولا هپاتیکا، فاسیولا ژیگانتیکا و فاسیولوئیدس مگنا.

جهت اجرای برنامه کنترل و مبارزه با بیماری های انگلی و حصول نتیجه مطلوب طبق توصیه دکتر دامپزشک عمل نمایید.

مقدار و نحوه مصرف:

محصول به صورت خوراکی و پس ازتکان دادن شدید بطری تا رسیدن به مخلوط یکنواخت توسط دارو خوران تجویز می شود.

لوامیزول+تریکلابندازول8/75% رویان برای استفاده با تمام انواع دارو خوران های اتوماتیک مناسب است.

1 میلی لیتر سوسپانسیون برای 5 کیلوگرم وزن بدن در گوسفند و بز توصیه می شود.

شرایط نگهداری:

به صورت ایستاده زیر 25  درجه سلسیوس نگهداری شود، از مجاورت با حرارت، یخ زدگی و نور مستقیم آفتاب محافظت گردد.

زمان پرهیز از مصرف:

شیر: 7 روز

گوشت: 28 روز

موارد احتیاط:

لوامیزول+تریکلابندازول8/75% رویان را می توان با اطمینان به دام های جوان و آبستن  خورانید ولی در آبستنی های سنگین و حیوانات تحت استرس و یا بسیار ضعیف، دارو با احتیاط مصرف شود.

بعد از کار با دارو دست ها را خوب بشویید.

دور از دسترس کودکان نگهداری شود.

لوامیزول+تریکلابندازول8/75% رویان برای ماهیان سمی است لذا از ورود آن به آب های جاری جلوگیری شود.

در اثر خوردن دارو در مقادیری بیش از مقادیر درمانی ممکن است 60- 15 دقیقه پس از مصرف علایمی از قبیل افزایش ترشح بزاق تحریک پذیری اعصاب ، تکرر ادرار و مدفوع، مشکل تنفسی ، لرزش و ناهماهنگی عضلات در گوسفند و بز مشاهده گردد که موقتی بوده وظرف حدود 1 ساعت برطرف می شود.

سوسپانسیون می بایست حتماً برحسب وزن صحیح دام و مقدار دقیق توصیه شده برای آن مصرف گردد.

به علت امکان بروز پنومونی استنشاقی ، دارو را به زور به دام نخورانید.