فیش فلورال رویان® – ®Fish Floral 50 Rooyan


فلورفنیکل 50% - Florfenicl 50%

فیش فلورال رویان® - ®Fish Floral 50 Rooyan
  • - گونه هدف :
  • - بسته بندی :
  • ساشه های نیم و یک کیلوگرمی سه لایه

مشخصات محصول

ترکیب:

هر گرم از پودر فیش فلورال رویان® – ®Fish Floral 50 Rooyan حاوی 500 میلی گرم ماده موثره فلورفنیکل می باشد.‌

مکانیسم اثر:

فلورفنیکل یک آنتی بیوتیک سنتزی با طیف اثر گسترده می باشد که با اتصال به تحت واحد ریبوزوم 50s ‌مانع از سنتز پروتئین ودر نتیجه مهار رشد باکتری ها می گردد ولی در غلظت های بالاتر در بعضی باکتری ها می تواند باکتریسیدال باشد. فلورفنیکل علیه بسیاری از باکتری های گرم منفی و گرم مثبت ایجاد کننده بیماری در آبزیان نظیر آئروموناس سالمونیسیدا (عامل بیماری فرونکلوزیس)، ویبریو سالمونیسیدا، ادواردسیلا ایکتالوری و گونه های استرپتوکوکوس موثر است.‌

موارد مصرف:

فیش فلورال رویان® – ®Fish Floral 50 Rooyan در ماهیان  برای درمان بیماری های باکتریایی  که به فلورفنیکل حساس هستند استفاده می شود.‌

فیش فلورال رویان® درمان ادوارد سیلوزیس، پاستورلوزیس، استرپتوکوکوزیس، سپتی سمی روده ای ، بیماری آب های سرد، بیماری کلومناریس، استوماتیت میکسوباکتریال، و عفونت های ریکتزیایی.

درمان و کنترل فرونکولوزیس یا بیماری کورک زدگی:

این بیماری در ماهیان سردابی مانند قزل آلا مشاهده می شود که فلورفنیکل به دلیل جذب و توزیع خوب بافتی در این نوع از ماهیان تاثیر چشم گیری دارد.‌

مقدار و نحوه مصرف:

مقدار دز معمول برای فلورفنیکل مخلوط در خوراک آبزیان عبارت است از 10mg/kg که بصورت روزانه و مخلوط کردن با خوراک ماهیان به مصرف می رسد . طول مدت درمان 10 روز متوالی می باشد.‌

مقدار وزن کل ماهی درمان شده بر حسب هر تن خوراک برای 10 روز درمان میزان فلورفنیکل 50 % برای هر تن خوراک میزان خوراک دهی
کیلوگرم کیلوگرم %Biomass
20000 4 0/5
10000 2 1
5000 1 2
3333 0/66 3
2000 0/4 5

تغذیه ماهیان بر اساس توده زنده ماهیان ‌‌(biomass) و غلظت فلورفنیکل مربوطه که در جدول آمده است میزان ده میلی گرم فلورفنیکل برای هر کیلوگرم وزن ماهی را ایجاد می کند.‌

روش اختلاط:

الف. ریختن روی خوراک: مقدار مشخص شده فیش فلورال رویان® – ®Fish Floral 50 Rooyan را با مقداری روغن گیاهی یا روغن ماهی مخلوط کرده و سپس آن را به مقدار کل خوراک پیش فرض بر اساس جدول بالا اضافه و مخلوط کنید.‌

ب. مخلوط کردن داخل پلت (خوراک اکسترود:) مقدار مشخص فلورفنیکل را با خوراک مخلوط کرده و پس از اکسترود کردن، خوراک پلت توسط مقدار مشخصی روغن پوشانده شود.‌

زمان پرهیز از مصرف:

گونه های گرمابی (تیلا پیا ): 12روز ‌

گونه های سردابی (قزل آلا ،سالمون): 15 روز‌

موارد منع مصرف:

فلورفنیکل 50% در ماهیانی که برای تخمگذاری استفاده خواهند شد منع مصرف دارد.‌

موارد احتیاط:

دور از دسترس کودکان نگهداری شود.‌

در هنگام مخلوط کردن با خوراک ماهیان از دستکش، عینک

محافظ و ماسک های مقاوم به مواد شیمیایی استفاده شود.‌

دارو در داخل خوراک ماهی بعد از اختلاط به مدت 3 ماه پایدار می باشد.‌

شرایط نگهداری:

در دمای پایین تر از 30 درجه سلسیوس و در جای خشک و به دور از نور مستقیم نگهداری شود.‌