فوزوميكس رويان – Fosomix Rooyan


فسفومایسین کلسیم 25 % - Fosfomycin Calcium 25%

فوزوميكس رويان - Fosomix Rooyan
  • - گونه هدف :
  • - بسته بندی :
  • ساشه 1 کیلوگرمی‌

مشخصات محصول

ترکیب:

فوزومیکس رویان – Fosomix Rooyan آنتی بیوتیک منحصر به فردی است که اختصاصا برای مصارف دامپزشکی تولید می گردد.

فوزومیکس حاوی 25 % ماده موثره فسفومایسین کلسیم بوده که از مشتقات فسفونیک اسید می باشد و به عنوان یک آنتی بیوتیک وسیع الطیف بر باکتری های گرم منفی و گرم مثبت موثر است.

فسفومایسین به هیچ یک از گروه های آنتی بیوتیکی رایج تعلق نداشته و نیز دارای کوچکترین مولکول در بین آنتی بیوتیک های شناخته شده می باشد.

هر 100‌ گرم فوزومیکس رویان – Fosomix Rooyan حاوی مواد زیر می باشد:
کلسیم فسفومایسین 25‌ گرم

مکانیسم اثر:

فسفومایسین آنتی بیوتیکی باکتریسیدال است که از تشکیل دیواره سلولی باکتری ممانعت به عمل می آورد و در نتیجه از تشکیل ان – استیل مورامیک اسید جلوگیری می کند.‌

موارد مصرف:

طیور گوشتی، مرغ مادر ، بوقلمون به عنوان انتخاب اول در درمان بیماری های:‌

کلی باسیلوز، تورم ناف، سالمونلوز، کریزای عفونی، پاستورلوز، لیستریوز و ورم مفاصل استافیلوکوکی

باکتری هایی که بیشترین حساسیت را به فوزومیکس رویان – Fosomix Rooyan دارند عبارتند از:‌

اشریشیاکلی، سالمونلا، پاستورلا، سیتروباکتر، انتروکوک، استافیلوکوک، استرپتوکوک، پروتئوس، سودوموناس، کلستریدیوم، ویبریو، آئروموناس،مایکوباکتریوم، هموفیلوس، کلبسیلا، شیگلا، انتروباکتر، سراتیا و اورنیتوباکتریوم .‌

مقدار و نحوه مصرف:

160میلی گرم برای هر کیلو وزن زنده در روز به مدت 3 الی 5 روز متوالی‌‌

نحوه محاسبه دوز مصرف:‌

متوسط وزن پرنده در آخرین روز درمان (کیلوگرم) ‌X تعداد پرنده ۰/۱۶X = میزان فوزومیکس مصرفی در روز(گرم).‌

نحوه افزودن دارو به آب مصرفی:‌

1 –  ابتدا میزان فوزومیکس مورد نیاز را در چند لیتر آب ولرم (35 – 25 درجه سانتی گراد) حل کنید.‌

2 –  میزان آب مصرفی 8 – 6 ساعت اولیه مصرف را تعیین و مقدار فوزومیکس محاسبه شده را به آن میزان آب اضافه کنید.‌

3 – بعد از مصرف آب حاوی دارو، آب تازه و بدون دارو را به آب خوری اضافه کنید.‌

زمان پرهیز از مصرف:

درمان 7 روز قبل از کشتار قطع گردد.‌

در طیور تخم گذاری که تخم آنها مصرف انسانی دارد، مصرف نشود.‌

موارد احتیاط:

دور از دسترس کودکان قرار گیرد.

تداخل دارویی:

تاکنون اثرآنتاگونیسمی بین این دارو و سایر داروهای محلول در آب و یا افزودنی ها به جیره که در طیور و سایر دام های اهلی رایج هستند گزارش نشده است. اثرات سینرژیسمی خوبی بین این دارو و اریترومایسین، تایلوزین، آمپی سیلین، جنتامایسین و تری متوپریم مشاهده شده است.‌

شرایط نگهداری:

در دمای 30 – 15 درجه سلسیوس و به دور از حرارت و رطوبت زیاد نگهداری شود.