فلوئورفن رويان | Fluorfen Rooyan


فلورفنیکل 10% | Florfenicol 10%

فلوئورفن رويان | Fluorfen Rooyan
  • - گونه هدف :
  • - بسته بندی :
  • ظروف 100 میلی لیتری، 1 و 2 لیتری‌

مشخصات محصول

ترکیب:

هر میلی لیتر محلول خوراکی فلوئورفن رویان® حاوی 100 میلی گرم فلورفنیکل است.

مکانیسم اثر:

فلوئورفن رویان® یک آنتی بیوتیک سنتتیک وسیع الطیف است که با ایجاد وقفه در عمل آنزیم پپتیدیل ‌ترانسفراز در ریبوزوم ها باعث توقف سنتز پروتئین در باکتری و از بین رفتن آن می شود.

موارد مصرف:

‌در درمان انواع  عفونت های ناشی از باکتری های گرم منفی و گرم مثبت مانند استرپتوکک ها، ‌استافیلوکک ها، کلستریدیوم ها، E.Coli، پاستورلا مولتوسیدا و همچنین سالمونلاتیفی موریوم ‌موثر می باشد.

مقدار و نحوه مصرف:

طیور گوشتی و مادر: به میزان ‌‌20‌‌ میلی گرم به ازاء هر کیلوگرم  وزن بدن طیور در هر روز.‌هر لیتر فلوئورفن رویان® را باید به 1000‌‌ لیتر آب اضافه و مصرف نمود. درمان باید به مدت ‌‌ 5‌‌-‌‌3‌‌ روز ادامه یابد. آب محتوی دارو باید هر روز به صورت تازه تهیه و در طول همان روز به طور‌کامل مصرف شود. در طول درمان منبع آب دیگری به غیر از آب حاوی دارو در اختیار طیور نباشد.

موارد عدم مصرف:

در طیور تخمگذار در دوره تولید، منع مصرف دارد.

زمان پرهیز از مصرف:

در مرغ های گوشتی باید ‌‌5‌‌ روز قبل از کشتار مصرف دارو قطع شود.

تداخل دارویی:

از مصرف این دارو به همراه سایر ترکیبات دارویی بخصوص ماکرولیدها، لینکومایسین  و‌کلیندامایسین پرهیز شود.

موارد احتیاط:

دور از دسترس کودکان نگهداری شود.

شرایط نگهداری:

در دمای 30-15 درجه سلسیوس، دور از نور و در ظروف دربسته نگهداری شود.