فری کوکس | Freecox


تولترازوریل 2/5% | Toltrazuril 2.5%

فری کوکس | Freecox
  • - گونه هدف :
  • - بسته بندی :
  • ظروف 100 میلی لیتری، 500 میلی لیتری و 1 لیتری‌

مشخصات محصول

ترکیب:

فری کوکس | Freecox

هر میلی لیتر از محلول حاوی 25 میلی گرم تولترازوریل می باشد.‌

مکانیسم اثر:

فری کوکس | Freecox حداقل به میزان 50 % جذب شده و بیشترین غلظت آن در کبد و کلیه یافت می شود.

ماده موثر دارو در بدن تجمع پیدا نکرده و از تمام بافت ها با نیمه عمر دو روزه دفع می شود.

فری کوکس | Freecox روی تمام مراحل تکامل داخل سلولی کوکسیدیا یعنی مرحله رشد و نمو شیزونت ها و گامتوسیت ها موثر است.

فری کوکس | Freecox در تقسیم هسته و فعالیت میتوکندری که مسئول متابولیسم تنفسی انگل است، دخالت نموده و در ماکروگامت ها موجب اختلال در تشکیل دیواره سلولی می شود. در تمام مراحل رشد داخل سلولی به علت تورم شبکه رتیکولوآندوتلیال، واکوئول سازی شدیدی به وقوع میپیوندد، بدین ترتیب اثر کوکسیدیوسیدال فری کوکس | Freecox  بیش از اثر کوکسیدیواستات آن است.

موارد مصرف:

فری کوکس | Freecox یک آنتی کوکسیدیال وسیع الطیف می باشد که برای درمان کوکسیدیوز در طیور به کار می رود. این دارو نه تنها علیه تمام کوکسیدیای جوجه ها (ایمریااسرولینا، ایمریا برونتی، ایمریاماکزیما، ایمریامیواتی، ایمریانکاتریکس، ایمریاتنلا) و بوقلمون ها (ایمریاآدنوئیدس، ایمریا مله آگریمیتیس) اثر خوبی دارد، بلکه بر علیه کوکسیدیای غاز (ایمریاآنسریس، ایمریاترونکاتا) نیز موثر است.

مقدار و نحوه مصرف:

این دارو از طریق آب آشامیدنی طیور تجویز می گردد. دوز پایه در طیور 7‌ میلی گرم تولترازوریل به ازای هر کیلوگرم وزن بدن می باشد و معمولاً یکبار درمان به مدت 2  روز متوالی کافی است. در صورت نیاز بهتر است درمان بعداز 5 روز تکرار گردد.

برای درمان کوکسیدیوز در طیور:

25ppm  ( یک میلی لیتر در هر لیتر آب آشامیدنی) برای دو روز متوالی یا 75ppm  (سه میلی لیتر در هر لیتر آب آشامیدنی) برای 8 ساعت در هر روز به مدت 2 روز متوالی.

شرایط نگهداری:

در جای خشک، بین 10- 25 درجه سلسیوس، دور از تابش نور مستقیم و در ظروف در بسته نگهداری شود.‌

زمان پرهیز از مصرف:

مصرف دارو باید 14 روز قبل از کشتار قطع گردد.

تداخل دارویی:

فری کوکس | Freecox با تمام مواد افزودنی معمول و داروهای مصرفی از قبیل ویتامین ها، مینرال ها، محرک های رشد، آنتی بیوتیک ها، واکسن ها و کوکسیدیواستات های شیمیایی و یونوفوره سازگار است.

موارد احتیاط:

از مواد غذایی و از دسترس کودکان دور نگهداشته شود.

فری کوکس | Freecox یک محلول قلیایی است.

در صورت تماس دارو با پوست، موضع را بلافاصله با آب کاملاً شستشو دهید.

از مصرف دارو در مرغان تخمگذار که تولید آنها مصرف انسانی دارد، خودداری گردد.