سولفاوت® | ®Sulfavet


سولفادیمیدین سدیم 33.3 % | Sulfadimidine 33.3%

سولفاوت | Sulfavet
  • - گونه هدف :
  • - بسته بندی :
  • ظروف 100، 250 میلی لیتری، 1 و 2 لیتری

مشخصات محصول

ترکیب:

هر میلی لیتر از محلول خوراکی حاوی 333 میلی گرم سولفادیمیدین سدیم می باشد.

مکانیسم اثر:

سولفادیمیدین سدیم یک سولفونامید با طیف اثر گسترده می باشد که در رقابت با پاراآمینوبنزوئیک اسید، سبب مهار اسیدفولیک و در نتیجه وقفه در سنتز پروتئین باکتری ها می گردد و باکتریواستاتیک می باشد.

متعاقب تجویز خوراکی، دارو بسرعت از دستگاه گوارش جذب گردیده و بخوبی در بافت های بدن انتشار می یابد. جذب سریع سولفادیمیدین از دستگاه گوارش و ثبات نسبتاً طولانی دارو در خون موجب تاثیر مطلوب درمانی دارو می شود.

دارو بویژه در کبد تغییرات متابولیکی ( استیلاسیون و کونژوگاسیون) پیدا نموده و بخش عمده آن از طریق ادرار و نیز مقدار کمی از طریق مدفوع، صفرا، تعریق و شیر دفع می شود.

موارد مصرف:

سولفادیمیدین سدیم طیف ضد میکروبی وسیعی بر روی باکتری های گرم مثبت و گرم منفی دارد مانند: استرپتوکوک، استافیلوکوک، باسیلوس آنتراسیس، کلستریدیوم تتانی و پرفرنژنس، اشریشیا کولی، سالمونلا، پاستورلا، کلامیدیا و نوکاردیا و تک یاخته هایی نظیر کوکسیدیا و توکسوپلاسما.

گونه هایی از سودوموناس، لپتوسپیرا و پروتئوس به این دارو نسبتاً مقاوم هستند. ‌سولفادیمیدین سدیم به شکل خوراکی در درمان عفونت های سیستمیک حساس به سولفادیمیدین در گاو و گوساله تجویز می گردد.

گاو و گوساله: دیفتری گوساله ها، گندیدگی سم، اکتینوباسیلوز، متریت، پلی آرتریت، کوکسیدیوز و ورم پستان

مقدار و نحوه مصرف:

گاو و گوساله:

شروع درمان: 220 میلی گرم سولفادیمیدین به ازای هر کیلوگرم وزن زنده در روز اول (30 میلی لیتر از محلول خوراکی به ازای هر 50 کیلوگرم وزن)

ادامه درمان: 110 میلی گرم سولفادیمیدین سدیم به ازای هر کیلوگرم وزن زنده در روزهای دوم، سوم و چهارم ‌( 15 میلی لیتر از محلول خوراکی به ازای هر 50  کیلو گرم وزن بدن)

زمان پرهیز از مصرف:

گوشت گاو و گوساله: 10 روز ‌

شیر: 4 روز‌

تداخل دارویی:

همراه با داروهای آنتی اسید، املاح کلسیم و ویتامین‌K‌  منع شده است.

موارد منع مصرف:

در گاوهای شیرده 20 ماهه و بیشتر و گوساله ها تا یک ماهگی، در نارسایی های کبدی، کلیوی وحساسیت به دارو نباید مصرف شود.

موارد احتیاط:

دارو بیش از 7 روز متوالی نباید مصرف شود .

افزودن ترکیباتی که مزه آب را تغییر داده و در نتیجه باعث افزایش مصرف آب و دارو شود ، توصیه می شود.

اسهال، استفراغ، کریستالوری و انسداد مجاری ادراری، ضعف عضلانی، بروز علایم حساسیتی، بثورات جلدی، آنمی، لوکوپنی و ترمبوسیتوپنی دیده شده است.

شرایط نگهداری:

در جای خشک، در دمای 30-15 درجه سلسیوس و  دور از نور نگهداری شود.