سولفاجکت | Sulfaject


سولفادیازین 20% + تری متوپریم 4%

سولفاجکت | Sulfaject
  • - گونه هدف :
  • - بسته بندی :
  • ویال های 50 و 100 میلی لیتری

مشخصات محصول

ترکیب:

سولفاجکت | Sulfaject

هر میلی لیتر از سولفاجکت | Sulfaject حاوی 200 میلی گرم سولفادیازین(سدیم) و 40 میلی گرم تری متوپریم می باشد.‌

مکانیسم اثر:

سولفاجکت | Sulfaject ترکیبی از یک نوع سولفانامید (سولفادیازین) و دی آمینوپیریمیدین (تری متوپریم) می باشد که از طریق مهار آنزیم PABA‌ در روند ساخت اسیدفولیک در مراحل مختلف آنزیمی ممانعت ایجاد کرده و در نتیجه فعالیت حیاتی باکتری متوقف می گردد. این دو ماده با اثر سینرژیسم بر یکدیگر از تشکیل اسید دی هیدروفولیک که برای ساخت اسیدنوکلئیک لازم بوده ممانعت به عمل می آورند.‌

موارد مصرف:

سولفاجکت | Sulfaject جهت درمان شرایط حاد، تحت حاد و مزمن در درمان عفونت های ناشی از ارگانیسم های حساس به تری متوپریم و سولفادیازین در اسب، گاو، سگ و گربه توصیه می گردد. طیف درمانی دارو شامل بعضی از گونه های استافیلوکوک، استرپتوکوک، اشرشیاکلی، اکتینوباسیلوس، اکتینومایسس، کلبسیلا، لیستریا منوسیتوژنز، سالمونلا، پرتئوس میرابیلیس، پاستورلا، آنتروباکتر آئروژنز، هموفیلوس، آنفلوانزا، ویبریو، بروسلا و کورینه باکتریوم ها می شود.‌

سولفاجکت | Sulfaject می تواند در درمان عفونت های ادراری – تناسلی، گوارشی، تنفسی و عفونت های دیگر از جمله عفونت سم، تورم مفصل، ورم پستان، عفونت های چشم، گوش و دهان موثر واقع شود.‌

مقدار و نحوه مصرف:

گاو: 1 میلی لیتر از محلول به ازای هر 16 کیلوگرم وزن بدن بصورت تزریق داخل عضلانی یا تزریق آهسته داخل وریدی

اسب: 1 میلی لیتر از محلول به ازای هر 16 کیلوگرم وزن بدن بصورت تزریق آهسته داخل وریدی

سگ و گربه: 1 میلی لیتر از محلول به ازای هر 8 کیلوگرم وزن بدن تنها از طریق زیرپوستی‌

جایگاه توصیه شده برای تزریق در سگ، پوست شل بالای گردن می باشد.‌

شرایط نگهداری:

در دمای بین 25-15 درجه سلسیوس و دور از نور نگهداری شود.‌

زمان پرهیز از مصرف:

گوشت: 10روز پس از آخرین تزریق

شیر: 3 روز پس از آخرین تزریق

موارد منع مصرف:

سولفاجکت | Sulfaject در حیوانات با نارسایی های کبدی یا کلیوی و همچنین در موارد حساسیت به سولفانامیدها ممنوعیت مصرف دارد.‌

موارد احتیاط:

مصرف طولانی سولفاجکت | Sulfaject ممکن است منجربه کاهش اسیدفولیک، دیسکرازی خونی و کریستالوری گردد. آماس موضعی موقت در محل تزریق دارو و نیز بروز شوک به دنبال تزریق سریع وریدی می تواند رخ دهد.‌