ستری وت سی | Cetri Vet C


ستریماید+کلرهگزیدین | Cetrimide+Chlorhexidine

ستری وت سی | Cetri Vet C
  • - گونه هدف :
  • - طریقه مصرف :
  • - بسته بندی :
  • ظروف 1 و 4 لیتری

مشخصات محصول

ترکیب:

ستری وت سی | Cetri Vet C

حاوی دو ماده ضدعفونی‌کننده و پاک‌کننده زیر است:‌
ستریماید 15% وزن در حجم‌
کلرهگزیدین گلوکونات 1/5% وزن در حجم‌

موارد مصرف:

ستریماید+ کلرهگزیدین به دلیل خاصیت ضدعفونی ‌کنندگی و پاک‌کنندگی فوق‌العاده ترکیبات آن، قادر به تاثیر روی میکروب‌های گرم مثبت و گرم ‌منفی از قبیل انواع کلی‌ باسیل‌ها، سالمونلاها، استرپتوکوک‌ها، استافیلوکوک‌ها، برخی قارچ‌ها و ویروس‌های بیماری‌زای دام و طیور در غلظت تعیین شده می‌باشد.‌

محلول ستریماید+ کلرهگزیدین با طیف وسیع اثر برای شستشو و ضدعفونی پوست و محل عمل جراحی، رحم، پستان، زخم، دست، البسه، ظروف و وسایل شیردوشی، فضا و لوازم دامداری و مرغداری، لوازم و وسایل جراحی در غلظت‌های مناسب تعیین شده، با اطمینان کامل از تاثیر مطلوب آن مورداستفاده قرار می‌گیرد.‌

مقدار و نحوه مصرف:

در موارد مختلف برای گندزدایی کف، دیوار، ظروف غذا و آبخوری، سایر لوازم مرغداری و دامداری، شستشوی دست قبل و بعد از کار، ایجاد شرایط مناسب برای اعمال جراحی کوچک و زایمان، شستشوی زخم‌های واجد آلودگی شدید، ضدعفونی کردن چکمه و لباس کار، نگهداری لوازم استریل شده و شستشوی لوازم جراحی به نسبت حجمی 1 به 200 لیتر آب (در مورد لوازم جراحی ترجیحاً با آب مقطر) رقیق شود.‌

برای ضدعفونی کامل و سریع پوست و لوازم جراحی به نسبت 1 به 30 لیتر و برای شستشو و ضدعفونی دست‌ها پیش از انجام عمل جراحی به نسبت 1 به 5 با الکل 70 درصد رقیق شود.‌

موارد احتیاط:

در مواردی که لوازم فلزی بیش از 8 ساعت در محلول ستری وت سی | Cetri Vet C باقی بمانند، افزودن نیتریت سدیم 4 درصد به منظور جلوگیری از تغییرات ظاهری آنها و تعویض محلول، هفته‌ای یک بار توصیه می‌شود.‌

باید توجه نمود استفاده از محلول ضدعفونی‌ کننده ستری وت سی | Cetri Vet C همیشه با توجه به موارد و غلظت توصیه شده باشد.‌

از تماس پوست و به خصوص مخاط داخلی مانند چشم و گوش میانی با ستری وت سی | Cetri Vet C غلیظ اجتناب شود.‌

از قراردادن اشیاء و وسایل لاستیکی در ستریماید+ کلرهگزیدین غلیظ خودداری شود.‌

سرنگ و سوزن‌هایی که با ستری وت سی | Cetri Vet C غلیظ گندزدایی می‌شوند پیش از استفاده با آب یا سرم فیزیولوژی شسته شوند.‌

برای خنثی کردن اثر تحریکی ستری وت سی | Cetri Vet C در موارد بلع اتفاقی، از مایعات صابونی رقیق استفاده شود.‌

شرایط نگهداری:

در دمای اتاق (کمتر از 30 درجه سلسیوس) و داخل ظروف مناسب نگهداری شود.‌

دور از دسترس کودکان قرار داده شود.‌