زواکوکس® | ®Zoacox


زوالن | Zoalen

زوالن
  • - گونه هدف :
  • - بسته بندی :
  • پاکت های نیم، یک و پنج کیلویی

مشخصات محصول

ترکیب:

هر کیلو گرم زواکوکس® | ®Zoacox حاوی 250 گرم زوالن می باشد.

مکانیسم اثر:

زواکوکس یک داروی ضد کوکسیدیوز شیمیایی است که فعالیت اصلی آن علیه مراحل مروزوآیت غیر جنسی انگل کوکسیدیوزی بوده و بیشترین فعالیت را 3 روز بعد از آلودگی دارد. از آن جایی که زواکوکس® | ®Zoacox مشخصه دارو های ضد کوکسیدیوزی یونوفوره و سنتتیک شیمیایی را به صورت همزمان دارد، می تواند در تمام طول سال و به عنوان جزئی از برنامه های چرخشی ضد کوکسیدیوزی مورد مصرف قرار گیرد. مشابه عملکرد دارو های ضد کوکسیدیوزی یونوفوره، زواکوکس® به برخی از چرخه های انگل اجازه تکثیر می دهد و در نتیجه باعث ایجاد ایمنی علیه گونه های مهم ایمریا در بدن میزبان می شود. نشان داده شده است زواکوکس® دارای تاثیرات سینرژی با آنتی بیوتیک باسیتراسین و همچنین لینکومایسین در طیور گوشتی می باشد.

موارد مصرف:

زواکوکس® | ®Zoacox برای کنترل و پیشگیری از کوکسیدیوز در نیمچه های گوشتی برای تمام دوره پرورش و در نیمچه تخم گذار و بوقلمون مصرف می شود.

مقدار و نحوه مصرف:

نیمچه گوشتی: پیش مخلوط زواکوکس® باید به میزان 500 گرم در تن خوراک به طور کامل و با دقت با خوراک مخلوط شود.

پولت جایگزین تخم گذار: 500-300 گرم در تن دان از 1 روزگی تا 16 هفتگی به طور مداوم

بوقلمون پرواری گوشتی: 700-500 گرم در تن دان از 1 روزگی تا 16 هفتگی به طور مداوم

برای به دست آوردن مخلوط یکنواخت باید ابتدا پیش مخلوط زواکوکس® را به نسبت 1 به 10 با مکمل غذایی یا خوراک مخلوط کرده و سپس مخلوط آماده را با دقت به خوراک اصلی اضافه و مخلوط نمود.

شرایط نگهداری:

در جای خشک، پایین تر از 25 درجه سلسیوس، دور از نور مستقیم و دسترس کودکان نگهداری شود.

زمان پرهیز از مصرف:

ندارد

تداخل دارویی:

با سایر کوکسیدیواستات ها مصرف نشود. با سایر داروها تداخل ندارد.

موارد احتیاط:

مصرف زواکوکس® در طیور تخم گذار منع شده است.

در هنگام مخلوط کردن و کاربرد دارو از لباس و دستکش محافظ و ماسک ضد غبار استفاده نمایید چون باعث تحریک و ایجاد حساسیت شدید در چشم می شود. در صورت ورود تصادفی دارو به چشم سریعاً محل تماس را با آب فراوان شستشو دهید. از تماس دارو با پوست اکیداً خودداری نمایید. پس از استفاده درب کیسه را محکم ببندید.