(زد) لینکومایسین+اسپکتینومایسین رویان | Z- Lincomycin+Spectinomycin


لینکومایسین+اسپکتینومایسین

(زد) لینکومایسین+اسپکتینومایسین رویان | Z- Lincomycin+Spectinomycin
  • - گونه هدف :
  • - بسته بندی :
  • ساشه 150 گرمی

مشخصات محصول

ترکیب:

(زد) لینکومایسین+اسپکتینومایسین رویان | Z- Lincomycin+Spectinomycin

هر ساشه150 گرمی حاوی:
لینکومایسین (هیدروکلراید) 33.3 گرم
`اسپکتینومایسین (سولفات) 66.7 گرم

مکانیسم اثر:

لینکومایسین آنتی بیوتیکی از گروه لینکوزامیدها است. اسپکتینومایسین به لحاظ گروه شیمیایی جزو گروه آنتی بیوتیک های Aminocyclitol می باشد. به عنوان یک آنتی بیوتیک آمینوسایکلیتول، اسپکتینومایسین از نظر ساختمان و نوع فعالیت مشابه آنتی بیوتیک های آمینوگلیکوزید می باشد، با این تفاوت که اسپکتینومایسین فاقد اثرات سمی آنتی بیوتیک های گروه آمینوگلیکوزید است.

اگرچه اسپکتینومایسین در درمان ضایعات ناشی از مایکوپلاسما گالی سپتیکوم، بیماری مزمن تنفسی و همچنین درمان عفونت های ناشی از اشریشیاکلی، پاستورلامولتوسیدا و سالمونلاتیفی موریوم مؤثر است، ولی با این حال ترکیب دو آنتی بیوتیک فوق به علت اثرات سینرژیستیک در درمان عفونت های باکتریایی و مایکوپلاسمایی طیور به مراتب بیشتر از اثر تک تک این داروهاست.

موارد مصرف:

(زد) لینکومایسین+اسپکتینومایسین رویان | Z- Lincomycin+Spectinomycin برای درمان CRD ناشی از مایکو پلاسما ها و CRD کمپلکس ناشی از مایکو پلاسما و اشریشیا کولای حساس به لینکو مایسین و اسپکتینومایسین و برای وزن گیری مطلوبتر طیور توصیه می شود.

مقدار و نحوه مصرف:

برای درمان CRD  و CRD کمپلکس:

با مشاهده اولین علایم بیماری CRD داروی تهیه شده در مقیاس 0.5 گرم آنتی بیوتیک پایه در یک لیتر آب (یک ساشه 150 گرمی در 200 لیترآب )را به مدت سه روز متوالی و به عنوان تنها منبع آب آشامیدنی به جوجه ها بخورانید.

شرایط نگهداری:

در جای خشک، زیر دمای 25 درجه سلسیوس و دور از نور نگهداری شود.

زمان پرهیز از مصرف:

درمان (زد) لینکومایسین+اسپکتینومایسین رویان | Z- Lincomycin+Spectinomycin را دو روز پیش از کشتار قطع کنید.

موارد احتیاط:

در صورتی که پس از 3-5 روز درمان پیشرفتی در قطع علایم مشاهده نشد بررسی و تشخیص بیماری را مجدداً ارزیابی نمایید.

محلول آماده شده را بجز طیور، در اختیار سایر حیوانات قرار ندهید.

در طیور تخمگذاری که تخم آنها مصرف انسانی دارد، مصرف نشود.