رینوگوناد | Rinogonad


گنادورلین | Gonardorelin

رینوگوناد | Rinogonad
  • - گونه هدف :
  • - بسته بندی :
  • ویال 10 میلی لیتری

مشخصات محصول

ترکیب:

رینوگوناد | Rinogonad

هر میلی لیتر از رینوگوناد | Rinogonad حاوی 50 میکرو گرم  گنادورلین استات می باشد.  ‌

مکانیسم اثر:

رینوگوناد | Rinogonad از طریق گردش خون وریدی باب به هیپوفیز منتقل می گردد و در بخش قدامی این غده باعث افزایش ترشح گنادوتروپین های تحریک کننده فولیکول و محرک تشکیل جسم زرد در جنس ماده و اسپرماتوژنز در جنس نر می گردد. زمان شروع اثر این دارو حدود 2 ساعت و نیمه عمر آن کمتر از 3 ساعت می باشد در این مدت پپتیدها به اسیدهای آمینه تجزیه شده و از بافت دفع می گردند.‌

موارد مصرف:

گاو ماده:‌

– نارسایی باروری با منشاء تخمدانی‌

– در برنامه همزمانی فحلی به همراه آنالوگ پروستا گلاندین F2a به منظور کنترل دقیق زمان تخمک گذاری‌

– کیست فولیکولی همراه یا بدون علایم‌

– تاخیر در تخمک گذاری‌

– تحلیل فولیکولی تخمدان ‌

– افزایش میزان باروری‌

– پیشگیری از نارسایی باروری توسط ایجاد سریع تر اولین فحلی آشکار (به خصوص بعد از زایمان)

مادیان:‌

– تغییرات کیستیک تخمدان ها همراه یا بدون بروز علایم فحلی.‌

– عدم بروز فحلی در مادیان غیر سیکلیک.‌

– تحریک تخمک گذاری.

‌- اطمینان بیشتر از همزمانی تخمک گذاری و کشش توسط سیلمی.‌

– افزایش میزان باروری در فحلی های طولانی و نامنظم.‌

مقدار و نحوه مصرف:

رینوگوناد | Rinogonad به صورت عضلانی مورد استفاده قرار می گیرد.‌

گاو: 2 میلی لیتر به صورت تزریق عمیق عضلانی

مادیان: 10میلی لیتر

شرایط نگهداری:

در دمای بین 8-2 درجه سلسیوس و دور از نور نگهداری شود.   ‌

زمان پرهیز از مصرف:

به دلیل تشابه رینوگوناد | Rinogonad با ترکیب  آزاد کننده های طبیعی  گنادوتروپین ها در بدن که از هیپوتالاموس حیوانات ترشح می شود و با توجه به زمان متابولیزاسیون آن در بدن زمان پرهیز از مصرف شیر و گوشت مطرح نمی باشد.‌