روبیکوکس® – ®Robicox


روبنیدین هیدروکلراید 6/6% | Robenidine 6.6%

روبیکوکس® - ®Robicox
  • - گونه هدف :
  • - بسته بندی :
  • ساشه های 1 و 5 کیلوگرمی و پاکت 20 کیلوگرمی

مشخصات محصول

ترکیب:

هر کیلوگرم روبیکوکس® – ®Robicox حاوی 66 گرم روبنیدین هیدروکلراید می باشد.‌

مکانیسم اثر:

روبیکوکس® – ®Robicox یک کوکسیدیوستات شیمیایی می باشد که برخلاف یونوفوره ها در دو مرحله از چرخه زندگی و با مهار تقسیم هسته انگل ایمریا تاثیر خود را می گذارد و علیه گونه های مختلف ایمریای بیماریزا در طیور گوشتی شامل ایمریا تنلا، ایمریا نکاتریکس، ایمریا برونتی، ایمریا آسرولینا، ایمریا ماکزیما و ایمریاهای پاتوژن بوقلمون بسیار موثر است.

روبیکوکس® یک ضد کوکسیدیوز ایده آل در برنامه ‌clean up‌ و به منظور پیشگیری و کنترل کوکسیدیوز به خصوص در زمان آلودگی شدید می باشد.

روبیکوکس® در مقایسه با یونوفوره ها کاهش شدید دفع اووسیت را در مدفوع سبب می شود و با سایر ضد کوکسیدیوزها مقاومت متقاطع ندارد. با ممانعت از ایجاد ضایعه در دیواره اپیتلیوم روده علاوه بر افزایش وزن و کاهش ضریب تبدیل غذایی مانع عفونت ثانویه توسط کلستریدیوم پرفرنژنز (عامل اصلی آنتریت نکروتیک) می شود. ‌همچنین بافت اپیتلیال سالم روده ای شرایط دریافت بالاترین میزان بازدهی غذایی را فراهم می آورد که منجر به رشد سریعتر و کاهش ضریب تبدیل غذایی می شود

موارد مصرف:

روبیکوکس® – ®Robicox در طیور گوشتی و بوقلمون مورد استفاده قرار می گیرد.‌

مقدار و نحوه مصرف:

500 گرم در هر تن خوراک‌

جهت به دست آوردن مخلوط یکنواخت با خوراک ابتدا میزان مورد نیاز در 10 کیلوگرم خوراک و سپس به ترتیب در 100 و 1000 کیلوگرم خوراک مخلوط نمایید.‌‌

زمان پرهیز از مصرف:

5 روز قبل از کشتارمصرف آن قطع گردد.

از مصرف روبیکوکس® در طیور تخمگذاری که تولید آنها مصرف انسانی دارد، خودداری گردد.‌

تداخل دارویی:

با انواع ترکیبات جیره و کلیه آنتی بیوتیک ها از جمله تیامولین سازگار است.‌

این دارو نباید هم زمان با سایر ضدکوکسیدوزها مصرف شود.

موارد احتیاط:

دور از دسترس کودکان نگهداری شود.‌

شرایط نگهداری:

در جای خشک، در دمای کمتر از 30 درجه سلسیوس و دور از نور مستقیم نگهداری شود.

پس از استفاده درب پاکت را ببندید.