روباک زد رویان – Robac Z


باستیراسین زینک 15% - Bacitracin Zinc 15%

رباک زد رویان - Robac Z
  • - گونه هدف :
  • - بسته بندی :
  • ساشه چند لایه آلومینیومی 1 و 5 و 25 کیلوگرم‌ و ظروف 1 کیلویی

مشخصات محصول

ترکیب:

هر کیلوگرم پریمیکس روباک زد رویان – Robac Z حاوی 150 گرم باسیتراسین زینک می‌باشد.‌

مکانیسم اثر:

باسیتراسین زینک، یک آنتی‌بیوتیک افزودنی به خوراک است که با کنترل فلور باکتریایی روده، خصوصاً کلستریدیوم پرفرینژنس موجب حفظ شرایط نرمال روده می‌شود.

این ترکیب از روده جذب نمی‌شود، بنابراین هیچ دوره منع مصرفی ندارد و در تمام سنین برای طیور قابل استفاده است.‌

ضمناً روباک زد رویان – Robac Z قابلیت اختلاط با تمام داروهای ضدکوکسیدیوز را دارد.‌

موارد مصرف:

– کنترل و جلوگیری از ورم روده نکروتیک

– بهبود پارامترهای پرورش مانند وزن و ضریب تبدیل‌

– افزایش تولید در طیور تخمگذار و مادر

مقدار و نحوه مصرف:

1 – نیمچه گوشتی و پولت

– برای بهبود پارامترهای پرورش به میزان 100-10 ppm ماده موثره معادل 66 تا 666 گرم از پریمیکس با سیتراسین زینک 15% در یک تن دان در کل دوره پرورش‌.

– برای جلوگیری از ورم روده نکروتیک به میزان ppm 100 ماده موثره معادل 666 گرم از پریمیکس باسیتراسین زینک 15% در یک تن دان‌ از هفته 2 تا آخر دوره پرورش.

–  به عنوان عامل کمکی در روند درمان روده نکروتیک به میزان ppm 200 ماده موثره معادل 1335 گرم از پریمیکس باسیتراسین زینک 15%  در یک تن دانبه مدت 5 تا 7 روز ‌

2- طیور تخمگذار:‌

روباک زد رویان – Robac Z برای بهبود پارامترهای پرورش و افزایش تولید به میزان ppm 15-100 تا معادل 100 تا 666 گرم از پریمیکس باسیتراسین زینک در یک تن دان در کل دوره تولید‌.

زمان پرهیز از مصرف:

ندارد.‌

تداخل دارویی:

دارد.‌

موارد احتیاط:

قبل از مصرف کاملاً با غذا مخلوط شود.

جهت مخلوط کردن بهینه توصیه می‌شود تا ابتدا مقدار لازم از دارو با 5 تا 10 برابر وزن خود با دان مخلوط شده و سپس به کل دان اضافه شود. در هنگام مخلوط کردن و کاربرد دارو از لباس و دستکش‌های محافظ و ماسک ضدغبار استفاده نمایید، چون باعث تحریک و ایجاد حساسیت شدید در چشم می‌شود.

در صورت ورود تصادفی دارو به چشم سریعاً محل تماس را با آب فراوان شستشو دهید.

از تماس دارو با پوست اکیدا خودداری نمایید. بعد از اتمام کار در کیسه را محکم ببندید.

دور از دسترس کودکان نگهداری شود.‌‌

شرایط نگهداری:

در جای خشک، در دمای کمتر از 30 درجه سلسیوس و دور از نور مستقیم نگهداری شود.