دانوکسیفن رویان® | ®Danoxifen Rooyan


دانوفلوکساسین 16/7 % | Danofloxacin Mesylate 16.7%

  • - گونه هدف :
  • - بسته بندی :
  • ساشه 75 و 150 گرمی

مشخصات محصول

ترکیب:

هر کیلوگرم دانوکسیفن رویان® حاوی 167 گرم دانوفلوکساسین (مزیلا‌ت) است.

مکانیسم اثر:

دانوکسیفن رویان® یک آنتی بیوتیک وسیع الطیف می باشد که بر میکروارگانیسم های مقاوم شده در برابر سایر آنتی بیوتیک ها موثر است و با مهار آنزیم DNA gyrase باکتری باعث انهدام آن می شود. این دارو روی باکتری های گرم مثبت، گرم منفی ومایکوپلاسماها موثر است.

موارد مصرف:

دانوکسیفن رویان® در درمان  تورم  کیسه های هوایی، عوارض تنفسی و عفونت های ناشی ازE.Coli  و مایکوپلاسما

(CRD Complex) در طیور گوشتی و پولت ها و نیز مایکوپلاسموز طیور گوشتی در هفته اول زندگی کاربرد دارد.

مقدار و نحوه مصرف:

به میزان 5 میلی گرم دانوفلوکساسین به ازای هر کیلوگرم وزن زنده پرنده در هر روز برای درمان بیماری های ناشی از باکتری E . Coli شامل عارضه تنفسی و تورم کیسه های هوایی و نیز عفونت توام ناشی از E.Coli و مایکوپلاسما (CRD Complex) توصیه می شود.

درمان باید حداقل به مدت 3 روز و یا طبق نظر دکتر دامپزشک ادامه یابد. به صورت عملی 2 بسته دارو باید در هر 1000 لیتر آب آشامیدنی طیور حل شود. برای اطمینان از حل شدن مناسب دارو بهتر است ابتدا مقدار داروی مورد مصرف را در 10 لیتر آب ولرم به خوبی حل نمود و سپس به منبع اصلی آب آشامیدنی طیور اضافه کرد. دارو را باید هر روز به صورت تازه آماده نمود و در اختیار طیور قرار داد. در طول دوره درمان باید تنها منبع آب آشامیدنی، آب حاوی دارو باشد.

شرایط نگهداری:

در دمـای 30-15 درجه سلسیوس و دور از رطوبت نگهداری شود.

زمان پرهیز از مصرف:

در طیور گوشتی سه روز قبل از کشتار باید مصرف دارو قطع شود.

موارد منع مصرف:

در طیور تخمگذاری که تولید آنها مصرف انسانی دارد، مصرف نشود.

تداخل دارویی:

با کاتیون ها و فلورفنیکل تداخل دارد.

موارد احتیاط:

بعد از آماده سازی دارو دست های خود را با آب و صابون بشویید.