دانوجکت 18® | ®Danoject 18


دانوفلوکساسین 18% | Danofloxacin 18%

  • - گونه هدف :
  • - بسته بندی :
  • ویال 50 میلی لیتر

مشخصات محصول

ترکیب:

هر میلی لیتر حاوی 228 میلی گرم دانوفلوکساسین مزیلات معادل 180 میلی گرم دانوفلوکساسین خالص می باشد.‌

مکانیسم اثر:

دانوفلوکساسین‌ ‌یک فلوروکینولون‌ ‌سنتتیک می باشد که فعالیت خود را با ممانعت از عملکرد آنزیم DNA grase انجام می دهد. بنابراین تکثیر ‌DNA‌ را متوقف می سازد. ممانعت از عملکرد  ‌ DNA graseبرای باکتری ها کشنده می باشد . دانوفلوکساسین فعالیت باکتری سیدال سریع دارد. همچنین اثر باکتری سیدال این دارو در مرحله سکون رشد باکتری نیز مشاهده می شود.

دانوفلوکساسین علیه باکتری های مانهیمیاهمولیتیکا، پاستورلا مولتوسیدا، هیستوفیلوس سومنی‌ ‌و‌ ‌ای کولا‌ی که عمده باکتری های موثر در بیماری تنفسی گاو، اسهال گوساله ها و ورم پستان حاد هستند، موثر است.‌

موارد مصرف:

گاو:‌

– جهت درمان و کنترل بیماری تنفسی گاو ناشی از مانهیمیاهمولیتیکا، پاستورلامولتوسیدا و هیستوفیلوس سومنی

– جهت درمان ورم پستان حاد کلی فرمی

– جهت درمان اسهال کلی باسیلوزی در گوساله های شیری

مقدار و نحوه مصرف:

درمان تک دوزی (درمان و کنترل بیماری تنفسی در گاوهای در معرض خطر بالا)‌

8 میلی گرم به ازای هرکیلوگرم وزن بدن معادل یک میلی لیتر به ازای هر 5/22 کیلوگرم وزن بدن بصورت زیر پوستی ‌

درمان چند دوزی (درمان بیماری تنفسی گاو، ورم پستان حاد کلی فرمی و اسهال کلی باسیلوزی در گوساله های شیری)‌

6 میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن معادل 1 میلی لیتر به ازای هر 30 کیلوگرم وزن بدن بصورت زیر پوستی و یا داخل وریدی، درصورت لزوم  یک تزریق دیگر به فاصله 36 تا 48 ساعت بعد تکرار شود.‌

زمان پرهیز از مصرف:

گوشت: 8 روز‌

شیر: 4 روز

تداخل دارویی:

در مطالعات آزمایشگاهی نشان داده شده است که مصرف همزمان فلوروکینولون ها با آنتی بیوتیک های باکتریواستات نظیر تتراسایکلین ها، ماکرولیدها و فنیکول ها اثر آنتاگونیستی دارد.‌

موارد احتیاط:

میزان دوز مصرف مطابق وزن بدن دقیق تجویز شود. مصرف بیش از اندازه دارو می تواند باعث ایجاد ضایعات در غضروف مفصلی ‌گردد.‌

در حیوانات با بیماری های مفصلی و یا اختلالات رشد غضروفی، دارو با احتیاط تجویز  گردد. ‌

از تجویز دارو در دام هایی با سابقه حساسیت به فلوروکینولون ها خودداری گردد.‌

بیشتر از 15 میلی لیتر در یک محل تزریق نشود.‌

در محل تزریق زیر پوستی ممکن است واکنش بافتی موقت ایجاد شود.

ضایعات ممکن است تا مدت 30 روز باقی بماند.‌

در انسان درصورت تماس اتفاقی دارو با پوست، با آب فراوان و صابون شستشو شود. این خطر وجود دارد که طی چند ساعت پس از قرار گرفتن در معرض کینولون ها در کاربر واکنش ازدیاد حساسیت به نور رخ دهد. در این صورت از قرار گرفتن در نور مستقیم خورشید خودداری نمایید.‌

شرایط نگهداری:

در دمای زیر 30 درجه سلسیوس نگهداری شود.‌

دور از نور نگهداری شود.‌

از یخ زدن محصول جلوگیری شود.‌

دور از دسترس کودکان نگهداری شود. ‌

رنگ محصول از زرد تا کهربایی می باشد و در عملکرد دارو تاثیری ندارد.‌

ویال دارو ظرف مدت 28 روز بعد از اولین استفاده، مصرف شود.‌