توربو دایجسشن | TURBO DIGESTION


منبوتون | Menbutone

توربو دایجسشن | TURBO DIGESTION
  • - گونه هدف :
  • - بسته بندی :
  • ویال های 50 میلی لیتری

مشخصات محصول

ترکیب:

توربو دایجسشن | TURBO DIGESTION

هر میلی لیتر از محلول توربو دایجسشن | TURBO DIGESTION حاوی 100 میلی گرم ماده فعال منبوتون می باشد.‌

مکانیسم اثر:

منبوتون تحریک کننده فعالیت کبدی و هضم در موارد نارسایی کبدی و سوء هضم که سبب افزایش ترشح صفرا، افزایش ترشحات پانکراسی و نیز افزایش ترشحات گوارشی 2 تا 5 برابر حد معمول می گردد. منبوتون افزاینده سرعت عبور و مخلوط شدن مواد غذایی در لوله گوارش و از سوی دیگر سم زدای کبدی وعادی ساز فعالیت معده و دوازده و صفرا می باشد.‌

منبوتون دارای تاثیر کولرتیک (افزاینده حجم ترشح صفرا از کبد) و کولاگوگ (کمک کننده به ترشح صفرا در دستگاه گوارش) بوده که  سبب افزایش فعالیت ترشحی در معده و پانکراس می شود. آزمایشات بالینی در سال های متمادی تاثیرات درمانی منبوتون را نشان داده اند؛ که بصورت کلی شامل افزایش اشتها و هضم غذا و افزاینده حرکات لوله گوارش می باشد. ‌

بنابراین منبوتون را می توان برای بسیاری از اختلالات گوارشی با علل اولیه یا ثانویه به عنوان درمان اصلی یا درمان مکمل تجویز کرد. منبوتون ترشح صفرا را افزایش داده و ترشحات پانکراسی نظیر تریپسینوژن و یا شیره گوارشی نظیر پپسین را تا 5 برابر حد معمول بالا می برد. این اثرات بالینی تا 2 الی 3 ساعت بعد از تجویز باقی می ماند.‌

موارد مصرف:

گاو: سوء هضم اولیه بخصوص بعد از مصرف فراوان کربوهیدرات های سهل الهضم و وقوع اسیدوز شکمبه و یا سوءهضم ناشی از تغذیه با جیره آلوده و فاسد، وقوع مسمومیت غذایی، نارسایی کبد و پانکراس، در موارد انباشتگی شکمبه، نفخ شکمبه، یبوست، بی اشتهایی، سوءهضم ثانویه نظیر سوء هضم بعد از اعمال جراحی، سوء هضم حوالی زایمان و نیز اختلالات متابولیک مثل کتوز.‌

گوسفند: در موارد مشابه با گاو و نیز در موارد وقوع توکسمی آبستنی در میش ها ‌

سگ: در موارد برهم خوردن ترکیب غذایی، یبوست، بی اشتهایی، مشکلات گوارشی، آتونی روده ها، عدم کفایت ترشحی اگزوکرین پانکراس وجهت تحریک عملکرد کبدی و افزایش ترشح صفراوی

مقدار و نحوه مصرف:

برای هریک از حیوانات توربو دایجسشن | TURBO DIGESTION از طریق تزریق عضلانی مطابق با مقادیر ذیل تجویز می گردد:‌

گاو: 20 ‌تا 40 میلی لیتر به ازای هر راس دام در طی 24 ساعت

(یک میلی لیتر برای 20 – 15 کیلوگرم وزن بدن)

گوساله: 5 تا 15 میلی لیتر به ازای هر راس دام در طی 24 ساعت‌

(یک میلی لیتر برای 10 کیلوگرم وزن بدن)

گوسفند و بز: 5 تا 10 میلی لیتر به ازای هر راس دام در طی 24 ساعت

(یک میلی لیتر برای 10 کیلوگرم وزن بدن)

سگ: 1 میلی لیتر به ازای هر 10 کیلو وزن بدن در طی 24 ساعت

موارد عدم مصرف:

– در نارسایی های قلبی

– در حیوانات مبتلا به هیپرترمی

– در انسداد های دستگاه گوارش مانند انسداد مجاری صفراوی در اثر انگل ها

– در یک سوم انتهایی آبستنی

– در گربه‌ ها این دارو نباید مصرف شود. ‌

– از تزریق وریدی سریع جداً پرهیز شود.

– همراه با محلول های حاوی کلسیم، پنی سیلین پروکایین و ب کمپلکس تزریق نشود.‌

توصیه های دارویی:

– بیش از مقدار تجویز شده استفاده نگردد.‌‌

– مصرف دارو با تجویز و تحت نظر دامپزشک باشد.‌

– بیش از 20 میلی لیتر در یک ناحیه تزریق عضلانی انجام نشود.‌

– نکات بهداشتی در زمان تزریق رعایت گردد.‌‌

منع مصرف دارو:

ندارد.‌‌

شرایط نگهداری:

در دمای زیر 25 درجه سلسیوس نگهداری شود و از یخ‌زدگی محافظت گردد.‌‌

دور از دید و دسترس اطفال نگهداری شود.‌‌ ‌