انروپلاس اس (پمپ) | Enro plus S


انروفلوکساسین سدیم 10% | Enrofloxacin sodium 10%

انروپلاس اس (پمپ) | Enro plus S
  • - گونه هدف :
  • - بسته بندی :
  • ظروف 100 میلی لیتری با پمپ

مشخصات محصول

ترکیب:

انروپلاس اس (پمپ) | Enro plus S

هر میلی لیتر محلول حاوی 100 میلی گرم انروفلوکساسین سدیم است.

مکانیسم اثر:

انروفلوکساسین آنتی بیوتیک وسیع الطیفی از دسته فلوروکینولون ها است که اثر خود را با مهار آنزیم DNA gyrase‌ و در نتیجه از بین بردن باکتری اعمال می کند. انروفلوکساسین سدیم به سرعت جذب می‌شود و با قابلیت نفوذ پذیری بالا با مکانیسم فوق روی باکتری های گرم منفی، گرم مثبت (مثل استافیلوکوک ها) و مایکو پلاسما ها موثر است. ‌

موارد مصرف:

انروپلاس اس (پمپ) | Enro plus S برای درمان بیماری های عفونی منفرد و یا مخلوط ناشی از باکتری های گرم مثبت و منفی هوازی و مایکوپلاسما ها در مرغ و بوقلمون نظیر‌ CRD‌، کلی سپتی سمی ، وبای مرغ ها، کوریزای عفونی، سالمونلوز و سایر عفونت های ناشی از باکتری های حساس به انروپلاس اس (پمپ) | Enro plus S استفاده می گردد. ‌

مقدار و نحوه مصرف:

10‌ میلی گرم انروفلوکساسین خالص به ازای هر کیلوگرم وزن زنده در روز. ‌

ماکیان و بوقلمون: 0/5 تا یک میلی لیتر از محلول دارو به ازای هر لیتر آب آشامیدنی به مدت 3 تا 5 روز بنا به توصیه دامپزشک

پرندگان زینتی: 2 میلی لیتر از محلول انروپلاس اس (پمپ) | Enro plus S به ازای هر لیتر آب آشامیدنی زیر نظر دامپزشک ( در طوطی سانان میزان دارو را می توان تا 5 میلی لیتر در هر لیتر آب آشامیدنی با توصیه دامپزشک تجویز نمود)‌

توجه: هر پاف معادل یک میلی لیتر می باشد.

شرایط نگهداری:

در جای خشک، در دمای کمتر از 25 درجه سلسیوس، دور از تابش مستقیم نور نگهداری شود. پس از مصرف، درب محصول را بخوبی ببندید. محلول باید از یخ زدگی محافظت شود. ‌

زمان پرهیز از مصرف:

در مرغ 9 روز و در بوقلمون 11 روز قبل از کشتار مصرف دارو باید قطع گردد.

در طیور تخمگذاری که تخم آنها مصرف انسانی دارد، مصرف نشود.

تداخل دارویی:

مانند سایر فلوروکینولون ها با کاتیون‌ها و فلورفنیکل تداخل دارد. همچنین با ماکرولیدها و تتراسایکلین ها تداخل دارد. ‌

موارد احتیاط:

دور از دسترس کودکان نگهداری شود.

محلول رقیق شده حداکثر پس از 24 ساعت مصرف شود.