انروفلوکساسین 5% رویان | Enrofloxacin 5% Rooyan


انروفلوکساسین 5%

انروفلوکساسین 5% رویان | Enrofloxacin 5% Rooyan
  • - گونه هدف :
  • - بسته بندی :
  • ویال های 50 و 100 میلی لیتری

مشخصات محصول

ترکیب:

انروفلوکساسین 5% رویان | Enrofloxacin 5% Rooyan

هر میلی لیتر دارو حاوی 50 میلی گرم انروفلوکساسین می باشد.‌

مکانیسم اثر:

انروفلوکساسین 5% رویان | Enrofloxacin 5% Rooyan دارویی از نسل سوم فلوروکینولون ها می باشد که اساس عملکرد آن مهار آنزیم ‌DNA Gyrase در هسته سلول باکتری می باشد و DNA را به قطعات کوچک و غیر فعال تبدیل می نماید و با جلوگیری و ممانعت از همانندسازی DNA اثرات باکتریسیدی خود را اعمال می‌نماید.‌

انروفلوکساسین 5% رویان | Enrofloxacin 5% Rooyan دارای طیف اثر وسیعی بوده و علیه باکتری‌های گرم منفی نظیر اشرشیاکلی، کلبسیلا، سالمونلا، پروتئوس، کمپیلوباکتر، بردوتلا، پاستورلا، هموفیلوس، اکتینوباسیلوس، بروسلا، سودوموناس ائروژینوزا و باکتری‌های گرم مثبت نظیر استافیلوکوک، استرپتوکوک، کورینه باکتریوم، کلستریدیوم، لیستریا منوسایتوژنز، آرکانوباکتریوم پیوژنز، اریزیپلوتریکس روزیوپاتیه، مایکوپلاسما و کلامیدیا موثر می‌باشد. میزان حداقل غلظت موثر انروفلوکساسین 5% رویان | Enrofloxacin 5% Rooyan در برابر این اجرام پایین است، که نتیجه این ویژگی و فارماکوکینتیک خاص مربوط به دارو، منجر می‌شود که سطح موثری از غلظت دارو به سرعت ایجاد شود.‌

پس از تزریق میزان 2/5 میلی‌گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن گوساله حداکثر بعد از یک ساعت غلظت انروفلوکساسین 0/9 میلی‌گرم در هر میلی‌لیتر سرم خواهد بود ولی همزمان غلظت آن در بافت‌هایی از قبیل ریه، قلب، کبد، کلیه و سیستم لنفاوی 3-2 برابر غلظت دارو درCSF است.‌

دارو هم از طریق کلیوی و هم از راه غیرکلیوی دفع می‌شود. بین 50 – 15 درصد دارو به صورت تغییر نیافته از طریق ادرار (هم از طریق ترشح توبولی و هم از طریق فیلتراسیون گلومرولی) دفع می‌گردد باقیمانده دارو از طریق مدفوع دفع می‌شود. نیمه عمر دارو 3 ساعت است.‌

موارد مصرف:

گاو، گوسفند و بز: در درمان عفونت‌های ثانویه مایکوپلاسمایی و باکتریایی دستگاه تنفس (مایکوپلاسما، پاستورلا، هموفیلوس، استافیلوکوک) و گوارش (اشرشیاکلی، سالمونلا) کاربرد دارد. همچنین در درمان برونکوپنومونی انزئوتیک گوساله‌ها نتایج بسیار خوبی دیده شده است.‌

مقدار و نحوه مصرف:

تجویز دارو بصورت زیر جلدی می‌باشد.‌

گاو، گوسفند و بز : 1 میلی لیتر به ازای هر 20 کیلوگرم وزن بدن به مدت 5-3 روز (در درمان عفونت‌های پیچیده میزان دارو تا 2 برابر افزایش می‌یابد.)

‌در صورت بالا بودن حجم محلول تزریقی جهت جلوگیری از هرگونه واکنش جلدی، بهتر است که دارو در چند نقطه تزریق شود.

شرایط نگهداری:

در دمای بین 25-15 درجه سلسیوس و دور از نور نگهداری شود.‌

زمان پرهیز از مصرف:

گوشت: 7 روز پس از آخرین تزریق ‌

شیر : 4 روز پس از آخرین تزریق

موارد منع مصرف:

در اسب ها، دام‌های در حال رشد و با اختلالات غضروفی و مفصلی نباید بکار رود.‌