انروفلوکساسین 10% رویان – Enrofloxacin 10% Rooyan


انروفلوکساسین 10%

انروفلوکساسین 10% رویان - Enrofloxacin 10% Rooyan
  • - گونه هدف :
  • - بسته بندی :
  • ویال های 50 و 100 میلی لیتری

مشخصات محصول

ترکیب:

انروفلوکساسین 10% رویان – Enrofloxacin 10% Rooyan

هر میلی لیتر دارو حاوی 100 میلی گرم انروفلوکساسین می باشد.‌

مکانیسم اثر:

انروفلوکساسین 10% رویان – Enrofloxacin 10% Rooyan داروی باکتریسید و وسیع الطیف از گروه فلوروکینولون ها می باشد که از طریق مهار آنزیم DNA Gyrase باعث توقف همانندسازی DNA شده و DNA را به قطعات کوچک و غیر فعال تبدیل می نماید و در نتیجه باعث مرگ باکتری ها می شود. این دارو برای درمان بیماری های ناشی از باسیل ها و کوکسی های گرم منفی هوازی (اشرشیاکلی، سالمونلا، پاستورلا، هموفیلوس) و باکتری های گرم مثبت (استافیلوکوک، استرپتوکوک، کورینه باکتریوم، کلستریدیوم، لیستریا منوسایتوژنز و…) و همینطور مایکوپلاسما ها استفاده می گردد.‌

پس از تزریق میزان 2/5 میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن گوساله حداکثر بعد از یک ساعت غلظت انروفلوکساسین، 0/9 میلی گرم در هر میلی لیتر سرم خواهد بود ولی همزمان غلظت آن در بافت هایی از قبیل ریه، قلب، کبد، کلیه و سیستم لنفاوی 2-3 برابر غلظت دارو درCSF است. دارو هم از طریق کلیوی و هم از راه غیرکلیوی دفع می شود. بین 15-50 درصد دارو به صورت تغییر نیافته از طریق ادرار (هم از طریق ترشح توبولی و هم از طریق فیلتراسیون گلومرولی) دفع می گردد. باقیمانده دارو از طریق مدفوع دفع می شود. نیمه عمر دارو 3 ساعت است.‌

موارد مصرف:

انروفلوکساسین 10% رویان – Enrofloxacin 10% Rooyan جهت درمان بیماری های ناشی از باکتری های گرم مثبت، گرم منفی و مایکوپلاسماها و نیز بعضی عفونت های ثانویه متعاقب بیماری های ویروسی بکار می رود. از این دارو در درمان عفونت های ادراری، تنفسی، گوارشی، پوستی و بافت های نرم استفاده می شود.‌

انروفلوکساسین 10% رویان – Enrofloxacin 10% Rooyan در گوساله، گاو، گوسفند و بز بیشتر جهت درمان عفونت های گوارشی (سالمونلوز، کلی باسیلوز، پاستورلوز) و عفونت های تنفسی (برونکوپنومونی، پلوروپنومونی و عفونت های مایکوپلاسمایی) استفاده می شود.‌

مقدار و نحوه مصرف:

برای گاو، گوسفند و بز 2/5 میلی گرم انروفلوکساسین به ازای هر کیلوگرم وزن دام به روش زیر جلدی (0/25 میلی لیتر به ازای هر 10 کیلوگرم وزن زنده دام) تجویز می گردد. در موارد درگیری شدید ریوی، سالمونلوز و آگالاکسی واگیر مقدار مصرف را بایستی دو برابر نمود. دوره درمان در موارد عادی 3 روز متوالی که در درگیری شدید تا 5 روز توصیه می شود.

در صورت بالا بودن حجم محلول تزریقی جهت جلوگیری از هرگونه واکنش جلدی، بهتر است که دارو در چند نقطه تزریق شود.‌

شرایط نگهداری:

در دمای (25-15) درجه سلسیوس و دور از نور نگهداری شود.‌

زمان پرهیز از مصرف:

گوشت: 7 روز پس از آخرین تزریق دارو

شیر : 4 روز پس از آخرین تزریق دارو

موارد احتیاط:

به دلیل احتمال ایجاد ضایعات در بافت های غضروفی و مفاصل مصرف گروه فلوروکینولون ها در حیوانات در حال رشد توصیه نمی گردد.‌

در اسب مصرف نشود.