اسپیرا پلاس® – ®Spira Plus


اسپیرامایسین - Spiramycin

اسپیرا پلاس® - ®Spira Plus
  • - گونه هدف :
  • - بسته بندی :
  • ساشه های 100 گرمی، 500 گرمی و 1 کیلوگرمی

مشخصات محصول

ترکیب:

هر گرم پودر اسپیرا پلاس® – ®Spira Plus حاوی 1.5 میلیون واحد معادل حدود 469 میلی گرم اسپیرامایسین (ادی پات) می‌باشد.‌

مکانیسم اثر:

اسپیرامایسین از خانواده ماکرولیدها بوده و در گروه آنتی بیوتیک‌های باکتریوستات طبقه‌بندی می‌شود.‌

اسپیرا پلاس® – ®Spira Plus با ممانعت از سنتز پروتئین‌های باکتری می‌تواند مانع از ادامه چرخه حیات و تولید باکتری شود.‌

طیف موثر این آنتی بیوتیک عبارتست از:‌

باکتری‌های گرم مثبت شامل:‌

Streptococcus spp., Staphylococcus spp., Clostridium spp., Erysipelothrix rhusiopathiae.

باکتری‌های گرم منفی شامل:‌

Haemophilus spp., Rickettsia spp., Mycoplasma spp

موارد مصرف:

اسپیرامایسین در طیور و بوقلمون جهت کنترل و درمان بیماری‌های ناشی از میکروارگانیسم‌های ذکر شده، خصوصاً مایکوپلاسموز، سینوزیت عفونی، کوریزا، آنتریت نکروتیک، وبای مرغان و سینوویت عفونی تجویز می‌شود.‌

مقدار و نحوه مصرف:

1 –  طیور پرورشی : 380 گرم از اسیپرامایسین فعال در هر 1000 لیتر آب آشامیدنی معادل 800 گرم از محصول در هر 1000 لیتر آب آشامیدنی به شکل زیر:‌

– بوقلمون از یک روزگی به مدت 5 روز.

– طیور گوشتی از یک روزگی به مدت 3 روز و تکرار درمان 5 و 4 هفتگی.

– پولت جایگزین از یک روزگی به مدت 3 روز و تکرار درمان در 9 هفتگی و 16 هفتگی.

2 – در موارد بروز CRD‌

–  بوقلمون درمان به مدت 3 روز.

–  طیور جهت درمان به مدت 3 روز، بعد از واکسیناسیون به مدت 1 تا 2 روز.

زمان پرهیز از مصرف:

14‌ روز‌

در تخم‌مرغ‌هایی که مصرف انسانی دارد، منع مصرف دارد.‌

تداخل دارویی:

اسپیرا پلاس® – ®Spira Plus همزمان با ماکرولیدها مصرف نشود.

موارد احتیاط:

هنگام مخلوط کردن در آب و کاربرد دارو از لباس و دستکش‌ محافظ و ماسک ضد غبار استفاده نمایید چون باعث تحریک و ایجاد حساسیت شدید در چشم می‌شود.‌

در صورت ورود تصادفی دارو به چشم سریعا ًمحل تماس را با آب فراوان شستشو دهید.‌

از تماس دارو با پوست اکیداً خودداری نمایید. بعد از اتمام کار در کیسه را محکم ببندید.‌

شرایط نگهداری:

در جای خشک، زیر 25 درجه سلسیوس و دور از نور مستقیم نگهداری شود.‌

دور از دسترس کودکان نگهداری شود.‌