اریترووت | Erythrovet


اریترومایسین 20% | Erythromycin 20%

اریترووت | Erythrovet
  • - گونه هدف :
  • - بسته بندی :
  • ساشه های 100 و 500 گرمی

مشخصات محصول

ترکیب:

اریترووت | Erythrovet

هر گرم پودر حاوی 200 میلی گرم اریترومایسین (تیوسیونات) می باشد.

مکانیسم اثر:

اریترومایسین از آنتی بیوتیک های ماکرولید بوده و با اتصال قابل برگشت به جزء ریبوزوم 50s از سنتز پروتئین باکتری ها جلوگیری نموده و دارای اثر باکتریواستاتیک می باشد ولی در غلظت های بالا باکتریسید نیز می باشد. متعاقب تجویز خوراکی از راه دستگاه گوارش جذب شده و سریعاً در کلیه بافت ها، حفرات و مایعات بدن انتشار می یابد. فعالیت ضد میکروبی اریترومایسین با افزایش pH فزونی یافته و در pH=8 بیشترین فعالیت را از خود نشان می دهد. دارو عمدتاً از طریق صفرا و تا حدودی ادرار دفع می گردد.

موارد مصرف:

اریترووت | Erythrovet جهت درمان بیماری مزمن تنفسی (CRD) ناشی از عفونت های مایکوپلا‌سمایی، درمان عفونت های تنفسی حساس به اریترومایسین و بیماری های باکتریایی همچون استافیلوکوکوس اورئوس (آرتریت عفونی)، عفونت های کلستریدیایی، اِوی باکتریوم پاراگالیناروم (کوریزای عفونی) و پاستورلا‌ مولتوسیدا در طیور مورد کاربرد قرار می گیرد.

مقدار و نحوه مصرف:

طیور: یک گرم از پودر 20 % در یک لیتر آب آشامیدنی به مدت 5 – 3 روزمتوالی

شرایط نگهداری:

در جای خشک، زیر دمای 25  درجه سلسیوس و دور از نور نگهداری شود.

زمان پرهیز از مصرف:

گوشت طیور: 3 روز

تخم مرغ: 6 روز

تداخل دارویی:

تجویز هم زمان اریترووت | Erythrovet با لینکومایسین و کلیندامایسین منع شده است. همچنین با هیدروکورتیزون، سولفانامیدها و تتراسایکلین ها ناسازگاری دارد.

موارد احتیاط:

مصرف اریترووت | Erythrovet بندرت باعث بروز عوارض جانبی شده است. اما در برخی موارد متعاقب مصرف زیاد؛ تهوع، اسهال، آلرژی و بی اشتهایی مشاهده شده است.