ارمتوکسین® | ORMETHOXINE


سولفادیمتوکسین 25%+ارمتوپریم5%

  • - گونه هدف :
  • - بسته بندی :
  • پاکت های چند لایه آلومینیومی 1 و 5 کیلوگرمی

مشخصات محصول

ترکیب:

ارمتوکسین® | ORMETHOXINE

هر کیلوگرم از پریمیکس ارمتوکسین® | ORMETHOXINE حاوی 250 گرم سولفادیمتوکسین و 50 گرم ارمتوپریم است.‌

مکانیسم اثر:

سولفادیمتوکسین از خانواده سولفونامیدها بوده واز تبدیل اسید پارا آمینوبنزوئیک به اسید دی هیدروفولیک جلوگیری می کند و ارمتوپریم از دخالت اسید دی هیدروفولیک در روند ساخت اسیدهای نوکلئیک ممانعت به عمل می آورد.‌

این دو ماده با اثر سینرژیسم بر یکدیگر دارای خاصیت باکتریسیدی هستند و بر روی انواع باکتری های گرم منفی و گرم مثبت مانند:

Vibrio, Aeromonas ,Edwardsiella و  ‌Staphylococcus در آبزیان خصوصاً آزاد ماهیان و قزل آلا موثر می باشد.‌

موارد مصرف:

سپتی سمی ناشی از Edwarsiella ictaluri‌

فرونکولوز ناشی از salmonicida‌ Aeromonas

مقدار و نحوه مصرف:

50 میلی گرم ماده موثره (مجموع) به ازاء هر کیلوگرم وزن ماهی در روز به مدت 5 ‌ روز متوالی

1 –  افزودن ارمتوکسین® | ORMETHOXINE به خوراک قبل از پلت سازی یا اکسترود کردن:‌

این محصول به علت مقاوم بودن در برابر حرارت می تواند قبل از پلت شدن یا اکستروژن به خوراک اضافه گردد. به این منظور ابتدا وزن ماهی های تحت درمان را تعیین کنید. مقدار خوراک مورد نیاز برای تغذیه ماهی در روز را با توجه به اندازه ماهی و درجه حرارت آب (یا نرخ تغذیه واقعی اخیر) محاسبه کنید. 16.7 ‌گرم ارمتوکسین® | ORMETHOXINE برای هر 100 کیلوگرم وزن ماهی در روز 500 میلی گرم ماده فعال برای هر کیلوگرم وزن بدن که یک کیلوگرم در روز خوراک می خورند مورد نیاز است، همان گونه که در جدول یک آمده است. ‌

جدول 1: مقدار ارمتوکسین® | ORMETHOXINE برای مخلوط کردن با خوراک  با دوز 50 میلی گرم ماده موثره به ازای هر کیلوگرم وزن بدن به مدت 5 روز

 

2 –  افزودن ارمتوکسین® | ORMETHOXINE به خوراک بعد از پلت سازی و یا اکسترود کردن:‌

برای اضافه کردن‌ ‌ارمتوکسین® | ORMETHOXINE ‌به خوراک پس از پلت شدن یا اکستروژن، محلولی را با اضافه کردن ارمتوکسین® | ORMETHOXINE مشخص شده در جدول یک را در یک محلول ژلاتین 5% آماده کنید. از روغن استفاده نشود، چون روغن ها باعث نمایان شدن مزه تلخ ارمتوپریم می شوند.‌

خوراک پلت را به آرامی با محلول تهیه شده خیس کنید و اجازه دهید چندین ساعت قبل از انبار کردن خشک شود. به عنوان یک قاعده کلی، 1 لیتر از محلول برای پوشاندن 25 کیلوگرم پلت مورد نیاز است.‌‌

برای میزان توصیه شده، به مقادیر دوز در جدول دو مراجعه کنید.‌

جدول 2: مقدار ارمتوکسین® | ORMETHOXINE برای پوشش پلت (استفاده در فارم‌ ‌‌) یک لیتر محلول به ازای هر 25 کیلوگرم خوراک (40 لیتر در تن) 50 میلی گرم ماده موثره به ازای هر کیلوگرم وزن بدن به مدت 5 روز

 

جدول 3: مقدار ارمتوکسین® | ORMETHOXINE برای کنترل ich ‌و 15crypto 15‌ میلی گرم ماده موثره به ازای هر کیلوگرم وزن بدن به مدت 14 روز

زمان پرهیز از مصرف:

42‌ روز (دمای آب بالاتر از 10 درجه سلسیوس)‌

تداخل دارویی:

با سایر آنتی بیوتیک ها مصرف نشود.

موارد احتیاط:

در هنگام مخلوط کردن و کاربرد دارو لباس و دستکش های محافظ و ماسک ضد غبار استفاده نمایید چون باعث تحریک و ایجاد حساسیت شدید در چشم می شود.‌

در صورت ورود تصادفی دارو به چشم سریعاً محل تماس را با آب فراوان شستشو دهید.‌

از تماس دارو با پوست اکیداً خودداری کنید .

بعد از اتمام کار در کیسه را محکم ببندید.‌

دور از دسترس کودکان نگهداری شود.‌

شرایط نگهداری:

در جای خشک، دور از نور مستقیم و در دمای کمتر از 25 درجه سلسیوس نگهداری شود.‌