اتوآمپروکس | Ethoamprox


آمپرولیوم 25% + اتاپابات 1/6%

اتوآمپروکس | Ethoamprox
  • - گونه هدف :
  • - بسته بندی :
  • پاکت های 1 و 5 کیلوگرمی

مشخصات محصول

ترکیب:

اتوآمپروکس | Ethoamprox

هر کیلوگرم اتوآمپروکس | Ethoamprox حاوی 250 گرم آمپرولیوم خالص (ملح هیدروکلراید) و 16 گرم اتوپابات می باشد.

مکانیسم اثر:

آمپرولیوم از لحاظ ساختمانی شباهت زیادی به تیامین دارد که مورد نیاز ایمریا است و بدین ترتیب درمتابولیسم انگل اختلال ایجاد می کند. آمپرولیوم بیشترین اثر را در سه روز اول چرخه زندگی ایمریا دارد. اتوپابات از جانشین شونده های پاراآمینو بنزوئیک اسید می باشد که با ممانعت از ساخت تتراهیدروفولیک اسید اثر ضد کوکسیدیایی خود را اعمال می کند.

موارد مصرف:

اتوآمپروکس | Ethoamprox یک کوکسیـدیــواستات وسـیع الـطیـف است که با اثـر قـاطـع علیـه ایمریـاهـای مخـتـلف جهت پیشگیــری از بـروز کـوکـسیـدیـوز در طـیـور گـوشتی، پولتهای مادر و تخم گذار و بوقلمون مورد استفاده قرار می گیرد

مقدار و نحوه مصرف:

جوجه گوشتی: 500 گرم در هر تن دان به طور مداوم تا 3 روز قبل از کشتار

بوقلمون: 500 گرم در هر تن دان به طور مداوم تا سن 10 – 8 هفتگی

پولت های مادر و تخم گذار:

تا سن 6 هفتگی: 400 گـرم در هـر تـن دان

6-12 هفتگی: 325 گرم در هر تن دان

12-18 هفتگی: 250 گرم در هر تن دان

در نیمچه های مادری که محدودیت غذایی دارند میزان دارو تا 500 گرم در هر تن دان قابل افزایش می باشد.

توصیه می شــود دارو ابــتدا با 10 – 5 برابر وزن خــود با خــوراک یا مکمل ها مخلوط شود و سپس به خوراک اصلی اضافه شود

شرایط نگهداری:

در جای خشک، زیر 25 درجه سلسیوس، دور از نور مستقیم و دسترس کودکان نگهداری شود.

زمان پرهیز از مصرف:

3روز قبل از کشتار از جیره حذف شود.

تداخل دارویی:

اتوآمپروکس | Ethoamprox در جیرهای که حاوی مقادیر بالا‌یی کولین باشد، نباید مصرف شود. ضمناً وجود مقادیر بالا‌ی تیامین می تواند باعث کاهش اثر دارو شود.

موارد احتیاط:

در طـیور تخم گذار مـصرف نـشود. پریمـیکـس اتوآمپروکس | Ethoamprox در جیره باید در خلال زمان کوتاهی بعد از تهیه مصرف گردد.

بـه دلـیـل شباهـت ساخـتـمان آمـپـرولیـوم با تـیامین در صـورت اسـتـفاده این ترکیب کمــبود تیامین در جـیره احساس می شـود که بـا اضـافه کردن تیامین به جیره برطرف می شود ولی باید توجه کرد که افزایش بیش از حــد تیامین به جیـره مـمکن است این دارو را بی اثر نماید.