کلوزانتل + آیورمکتین | Closantel + Ivermectin


آیورمکتین + کلوزانتل

  • - گونه هدف :
  • - بسته بندی :
  • ویال های 50 و 100 میلی لیتری

مشخصات محصول

ترکیب:

هر میلی لیتر از محلول تزریقی حاوی 125 میلی گرم کلوزانتل (سدیم) و 5 میلی گرم آیورمکتین می باشد.

مکانیسم اثر:

این محصول ترکیب دو داروی ضد انگل کلوزانتل به همراه آیورمکتین می باشد که هرکدام اثربخشی متفاوتی داشته و در کنار هم‌ ‌بصورت وسیع الطیف اثر خواهند کرد. آیورمکتین جزء دسته ضد انگل های آورمکتین بوده که با تقویت آزادسازی ‌GABA‌ در نورون های پیش سیناپسی و عملکرد GABA‌ به عنوان مهار کننده انتقال نورونی و بلاک کردن تحریکات پس سیناپسی در نماتود ها و فیبر های عضلانی بندپایان، موجب فلجی و سپس مرگ این انگل ها می گردد. کرم های نواری (Cestodes) و کرم های پهن (Trematodes)  مانند گونه‌های فاسیولا از ‌GABA‌ به عنوان واسطه شیمیایی در اعصاب محیطی استفاده نمی‌کنند. به این دلیل آورمکتین ها بر روی این انگل ها بی تاثیر هستند. آیورمکتین در هنگام تجویز به صورت تزریق زیر جلدی از فراهمی زیستی بسیار بالایی برخوردار می باشد و در اکثر بافت ها به خوبی نفوذ نموده و منتشر می گردد اما به مایع مغزی نخاعی وارد نمی گردد، بنابراین دارای حداقل سمیت می باشد.

از سوی دیگر کلوزانتل یک ترکیب سالیل آنالاید ‌Salilanalide‌ است که برای کنترل و درمان فلوک های نابالغ و نارس، نماتودها و مراحل لاروی بسیاری از بندپایان استفاده می شود. کلوزانتل از طریق مداخله در متابولیسم انرژی اثر می گذارد. این اثر از طریق باند نشدن و فسفوریلاسیون در زنجیره انتقال انرژی اکسیداتیو می باشد. علاوه بر این، مکانیسم های دیگری هم مانند مداخله در گلیکولیز و کاهش‌ATP‌ سلولی می‌توانند اثر کلوزانتل را تشدید نمایند.

موارد مصرف:

گاو: جهت درمان ترماتودها ( فلوک)، نماتودها ( کرم های گرد گوارشی، کرم های ریوی، کرم چشم) و بند پایان نظیر جرب، شپش و مگس گاوی

گوسفند: جهت درمان ترماتودها ( فلوک)، نماتودها ( کرم های گرد گوارشی، کرم های ریوی، کرم چشم) و بند پایان نظیر جرب، شپش و لارو مگس بینی

مقدار و نحوه مصرف:

یک میلی لیتر برای هر 25 کیلوگرم وزن بدن دام ( معادل200 میکروگرم آیورمکتین به ازای هر کیلوگرم وزن بدن و 5 میلی گرم کلوزانتل به ازای هر کیلوگرم وزن بدن) ‌

بصورت تزریق زیر جلدی تجویز شود.

بیش از 10 میلی لیتردر یک ناحیه تجویز نشود.

جهت بهبود علایم بالینی و ریشه کنی جرب در گوسفند، 7 روز پس از درمان اولیه با این محصول، آیورمکتین باید بصورت مجزا تزریق گردد.

موارد منع مصرف:

همراه با داروهای کلرینه تجویز نشود.اثرات ‌GABA‌ آگونیست با آیورمکتین افزایش می یابد.

این محصول بصورت داخل عضلانی و داخل رگ تجویز نشود.

عوارض جانبی:

متعاقب تجویز زیر جلدی ایجاد تورم گذرا تا 48 ساعت بعد در موضع تزریق عادی بوده که احتیاج به درمان ندارد.

سفتی و تورم ایجاد شده در گاو تا 7 روز و در گوسفند تا 14 روز ممکن است ادامه داشته باشد.

آیورمکتین ها در گونه های غیر هدف ممکن است بخوبی تحمل نشوند. (مواردی از عدم تحمل در سگ ها که با مرگ همراه بوده است گزارش شده است.)‌

زمان پرهیز از مصرف:

گاو:

گوشت: 49 روز‌

شیر: مصرف این دارو در گاو های شیری شیرده و خشک که شیر آنها به مصرف انسانی خواهد رسید، ممنوع می باشد.

گوسفند:

گوشت: 28 روز‌

شیر: مصرف این دارو در میش های شیری شیرده که شیر آنها به مصرف انسانی خواهد رسید ممنوع می باشد.

توصیه های دارویی:

این محصول می تواند در گاو و گوسفند درهر مرحله از آبستنی تجویز گردد. به شرطی که شیر دام شیرده به مصرف انسانی نرسد.

موارد احتیاط:

بدون دستور دامپزشک تجویز نگردد.

بیش از مقدار تجویز شده تزریق نگردد.

دور از دسترس کودکان نگهداری شود.

برای آن دسته از افرادی که دارو را به حیوان تزریق می نمایند:

از کشیدن سیگار و یا خوردن و آشامیدن در زمانی که دارو را حمل می نمایید، خودداری کنید.

از تماس مستقیم دارو با بدن پرهیز شود. در مواقعی که سهواً با آن تماس پیدا می کنید محل را با آب شستشو دهید.

بعد از استفاده از دارو دست های خود را بشویید.

از تزریق دارو به خود پرهیز نمایید، در صورت تزریق تصادفی سریعاً به پزشک مراجعه نموده و محتویات لیبل را به پزشک معالج نشان دهید.

شرایط نگهداری:

در دمای 30-15 درجه سلسیوس و دور از نور نگهداری شود.

محتویات ویال دارو بعد از اولین تزریق و ورود سر سوزن تا 28 روزبعد مصرف شود.