آکوا پرسی ساید | Aqua Persicide


پراستیک اسید و پراکسید هیدروژن

  • - گونه هدف :
  • - طریقه مصرف :
  • - بسته بندی :
  • ظروف 5 لیتری

مشخصات محصول

ترکیب:

آکوا پرسی ساید | Aqua Persicide

پراستیک اسید 5 درصد
پراکسید‌ هیدروژن 25 درصد

مکانیسم اثر:

آکوا پرسی ساید | Aqua Persicide دارای فرمولاسیون منحصر به فرد و بر پایه ترکیب بیوسید پراستیک اسید می باشد که جهت فراهم آوردن و پیاده سازی امنیت زیستی در مزارع پرورش طیور به کار گرفته می شود. این محصول در رده ضدعفونی کننده های سطح بالا قرار داشته و قابلیت از بین بردن کلیه اجرام میکروبی در طیف وسیع بدون ایجاد مقاومت میکروبی را داراست. به همین دلیل می تواند خطرات تهدید کننده طیور را به حداقل رسانده و از رشد و گسترش میکروارگانیسم های بیماری زا جلوگیری نماید. بدین ترتیب سبب افزایش تولیدات طیور و سود دهی بیشتر گردد.‌

آکوا پرسی ساید | Aqua Persicide برحسب رقت مصرفی توانایی از بین بردن کلیه میکروارگانیسم ها شامل ویروس ها، باکتری ها، کپک ها و مخمرها را دارد. پراستیک اسید موجود در این ترکیب بسیاری از گروه های عملکردی سلولی و بین  سلولی شامل پروتئین ها و آنزیم های موجود در میکروارگانیسم و ویروس ها را اکسیده و غیرفعال می سازد. در اثر اکسیداسیون باندهای پروتئینی، دیواره سلولی پاره شده و به علت اکسیداسیون آنزیم ها، فعالیت بین سلولی از بین می رود. دلیل عدم ایجاد مقاومت میکروبی در مقابل آکوا پرسی ساید® انجام بیش از 40 واکنش شیمیایی توسط این ترکیب در مقابل میکروارگانیسم ها است، بنابراین با استفاده از آکوا پرسی ساید®  دیگر نیازی به تعویض دوره ای مواد ضد عفونی کننده نخواهد بود.

آکوا پرسی ساید | Aqua Persicide توان از بین بردن کلیه میکروارگانیسم ها را با توجه به غلظت مصرفی و شرایط محیطی داراست و براساس طبقه بندی ‌EPA‌ و FDA این ترکیب در خانواده ترکیبات پراکسیژنه و قدرت اثر استریل کنندگی، باکتری کش، ویروس کش، قارچ کش و اسپورکش قرار دارد.‌

موارد مصرف:

آکوا پرسی ساید | Aqua Persicide اختصاصًا برای ضدعفونی و گندزدایی سطح بالای مزارع پرورش طیور مورد استفاده قرار می گیرد که شامل موارد زیر است:‌

– گندزدایی هوای سالن در حضور جوجه

– ضدعفونی لاشه در کشتارگاه

– گندزدایی خوراک طیور با رقت مشخص

– گندزدایی نهایی سیستم های شیردوشی بدون نیاز به شستشو با آب

– گندزدایی فضای سالن

– گندزدایی اولیه سالن ها، ابزار، لوازم و حوضچه های ورودی و آب آشامیدنی

مقدار و نحوه مصرف:

ضدعفونی هوای سالن در حضور جوجه: به نسبت 100 سی سی در 100 لیتر آب روی سر جوجه اسپری شود.

گندزدایی سطوح (سالن ها:) محصول را به نسبت 1 به 400 رقیق کرده (250 سی سی در 100 لیتر آب) و به صورت اسپری یا اسفنج کشی استفاده شود.‌

گندزدایی ابزارآلات و لوازم: محصول را به نسبت 1 به 200 رقیق کرده (نیم لیتر در 100 لیتر آب) و به صورت غوطه وری استفاده شود.‌

گندزدایی حوضچه ورودی: محصول را به نسبت 1 به 400 رقیق کرده (50 سی سی در 20 لیتر آب) و به صورت اختلاط با آب استفاده شود.‌

گندزدایی خوراک قبل از فرآوری: محصول را به نسبت 1 به 1000 یا 1 به 2000 رقیق کرده (نیم یا یک لیتر در یک تن خوراک) و به صورت اسپری و یا اختلاط با آب استفاده شود.‌

گندزدایی آب آشامیدنی: محصول را به نسبت 1 به 20000 رقیق کرده (نیم لیتر در 10 هزار لیتر آب) و به صورت اختلاط با آب استفاده شود.‌

ضدعفونی لاشه های گوشت در کشتارگاه: محصول را به نسبت 1 به 250 یا 1 به 350 رقیق کرده (400 – 300 سی سی در 100 لیتر آب) و به صورت اسپری بر روی لاشه ها استفاده شود.‌

گندزدایی سیستم شیردوشی و مخازن حمل شیر: محصول را به نسبت 1 به 350 تا 500 رقیق کرده (60 – 40 سی سی در 20 لیتر آب) و در داخل سیستم به گردش درآید.

ضدعفونی پستان گاو: محصول را به نسبت 1 به 350 تا 500 رقیق کرده (60 – 40 سی سی در 20 لیتر آب) و به صورت اسپری ستفاده شود.

ضدعفونی سم برای مبارزه با لنگش: محصول را به نسبت 1 به 400 رقیق کرده (250 سی سی در 100 لیتر آب) و به صورت اختلاط با آب استفاده شود.

شرایط نگهداری:

در جای خشک، بین 25 – 10 درجه سلسیوس، دور از تابش نور مستقیم‌‌ ‌و در ظروف در بسته نگهداری شود.‌

موارد احتیاط:

دور از دسترس کودکان نگهداری شود.‌

ظروف محتوی آکوا پرسی ساید® را دور از منابع گرمایی و احتراق نگهداری نمایید و از هر گونه مجاورت با مواد آتش گیر (چوب، پارچه، مقوا، کاغذ، پوشال و …) خودداری کنید.