آپراسول رویان® | ®APRASOL ROOYAN


آپرامایسین 50 % | Apramycin 50%

  • - گونه هدف :
  • - بسته بندی :
  • ساشه های 50، 100، 500 و 1000 گرمی | ظروف پلا‌ستیکی 50، 100، 500 و 1000 گرمی

مشخصات محصول

ترکیب:

هر گرم پودر حاوی 500 میلی‌گرم آپرامایسین (سولفات) می‌باشد.

مکانیسم اثر:

آپرامایسین از آنتی‌بیوتیک‌های آمینوگلیکوزیدی بوده و با اتصال غیرقابل برگشت به جزء 30s‌‌ ریبوزوم از سنتز پروتئین باکتری‌ها جلوگیری نموده و دارای اثر باکتریوسید می‌باشد. متعاقب تجویز خوراکی از راه دستگاه گوارش جذب شده و سریعاً در کلیه بافت‌ها، حفرات و مایعات بدن انتشار می‌یابد.

به علت فعالیت وابسته به حضور اکسیژن قابلیت تاثیر بر باکتری های بی‌هوازی ناچیز می‌باشد.

موارد مصرف:

آپرامایسین بر روی باکتری‌های گرم منفی مانند بردتلا برونکوسپتیکا، اشریشیا کلی، سالمونلا و بعضی از باکتری‌های گرم مثبت مانند استافیلوکوک ها و استرپتوکوک ها موثر می‌باشد.

آپرامایسین به صورت خوراکی برای درمان عفونت‌های گوارشی و تنفسی مانند کلی باسیلوز و سالمونلوز در طیور، گوساله و بره تجویز می‌گردد.

مقدار و نحوه مصرف:

طیور: 25 تا 50 میلی گرم آپرامایسین خالص به ازاء هر کیلوگرم وزن بدن یا 50 تا 100 میلی گرم از آپراسول رویان® به ازاء هر کیلوگرم وزن بدن برابر با 500 تا 1000 گرم محصول 50% در هر هزار لیتر آب آشامیدنی به مدت 7 روز

گوساله: 20  تا 40 میلی گرم آپرامایسین خالص به ازاء هر کیلوگرم وزن بدن یا 40 تا 80 میلی گرم از آپراسول رویان® به ازای هر کیلوگرم وزن بدن به مدت 5 روز

بره: 10 میلی گرم آپرامایسین خالص به ازاء هر کیلوگرم وزن بدن یا 20 میلی گرم از آپراسول رویان® به ازای هر کیلوگرم وزن بدن به مدت 3 الی 5 روز

زمان پرهیز از مصرف:

گوشت طیور: 7 روز

گوشت گوساله و بره: 28 روز

موارد منع مصرف:

در طیور تخم گذاری که تخم آنها مصرف انسانی دارد، منع مصرف دارد.

 

موارد احتیاط:

لوله‌های آبخوری جهت جلوگیری از افت اثر دارو باید عاری از زنگ زدگی باشند.

شرایط نگهداری:

در جای خشک، در دمای 30-15 درجه سلسیوس و دور از تابش مستقیم نور آفتاب نگهداری شود.