آویلامایسین 10% | Avilamycine 10%


آویلامایسین 10% | Avilamycine 10%

پيشگيري از آنتريت نكروتيك
  • - گونه هدف :
  • - بسته بندی :
  • پاکت های 1 و 5 کیلوگرمی

مشخصات محصول

ترکیب:

هر کیلوگرم از آویلامایسین 10% | Avilamycine 10% حاوی 100 گرم آویلامایسین است. ‌

مکانیسم اثر:

آویلامایسین 10% | Avilamycine 10% آنتی بیوتیکی از خانواده ارتوزومایسین است که از تخمیر باکتری استرپتومایسس ویریدوکروموژنز تولید می شود. آویلامایسین در ماکیان و بوقلمون به منظور کنترل آنتریت های باکتریایی مورد استفاده قرار می گیرد. نشان داده شده است که این آنتی بیوتیک دارای تاثیر مثبتی بر روی بیماری های باکتریایی دستگاه گوارش همچون کلستریدیوز داشته و هیچ گونه مشابهی در آنتی بیوتیک های طب انسانی ندارد.

موارد مصرف:

جهت افزایش رشد و بهبود ضریب تبدیل و پیشگیری از آنتریت نکروتیک ناشی از کلستریدیوم پرفرینژنس در طیور

مقدار و نحوه مصرف:

مقدار 100 گرم آویلامایسین در هر تن دان

دان حاوی دارو به عنوان تنها منبع غذایی در اختیار پرنده قرار گیرد.

جهت تهیه مخلوط دان حاوی دارو بهتر است ابتدا 100 گرم دارو را در 20 تا 50 کیلوگرم دان مخلوط نموده سپس مخلوط حاصل را به حجم یک تن دان اضافه و مخلوط نمایید.‌

تداخل دارویی:

ندارد.‌‌

زمان پرهیز از مصرف:

گوشت: ندارد.

در طیور تخم گذاری که تخم آنها مصرف انسانی دارد، مصرف نشود.

موارد احتیاط:

در هنگام حمل و نقل و کاربرد از لباس محافظ، دستکش و ماسک ضد غبار استفاده نمایید و پس از کار دست ها را با آب صابون بشویید و دارو را دور از دسترس کودکان نگهداری نمایید.

شرایط نگهداری:

در دمای زیر 25 درجه سلسیوس، دور از نور مستقیم و در ظروف در بسته نگهداری شود.