آویلامایسین 10% | Avilamycine 10%


آویلامایسین 10% | Avilamycine 10%

  • - گونه هدف :
  • - بسته بندی :
  • ظروف پلا‌ستیکی 100 گرمی، 1 کیلوگرمی و ساشه های 500 گرمی

مشخصات محصول

ترکیب:

هر کیلوگرم از محصول حاوی 100 گرم آویلامایسین است.

مکانیسم اثر:

آویلامایسین آنتی بیوتیکی از خانواده ارتوزومایسین است که از تخمیر باکتری استرپتومایسس ویریدوکروموژنز تولید می شود. آویلامایسین در ماکیان و بوقلمون به منظور کنترل آنتریت های باکتریایی مورد استفاده قرار می گیرد. نشان داده شده است که این آنتی بیوتیک دارای تاثیر مثبتی بر روی بیماری های باکتریایی دستگاه گوارش همچون کلستریدیوز داشته و هیچ گونه مشابهی در آنتی بیوتیک های طب انسانی ندارد.

موارد مصرف:

جهت افزایش رشد و بهبود ضریب تبدیل و پیشگیری از آنتریت نکروتیک ناشی از کلستریدیوم پرفرینژنس در طیور‌

مقدار و نحوه مصرف:

مقدار 100 گرم آویلامایسین در هر تن دان

دان حاوی دارو به عنوان تنها منبع غذایی در اختیار پرنده قرار گیرد.

جهت تهیه مخلوط دان حاوی دارو بهتر است ابتدا 100 گرم دارو را در 20 تا 50 کیلوگرم دان مخلوط نموده، سپس مخلوط حاصل را به حجم یک تن دان اضافه و مخلوط نمایید.

تداخل دارویی:

ندارد.‌‌

زمان پرهیز از مصرف:

گوشت: ندارد.

در طیور تخم گذار در دوره تولید، منع مصرف دارد.

موارد احتیاط:

در هنگام حمل و نقل و کاربرد از لباس محافظ، دستکش و ماسک ضد غبار استفاده نمایید و پس از کار دست ها را با آب صابون بشویید و دارو را دور از دسترس کودکان نگهداری نمایید.

شرایط نگهداری:

در دمای 30-15 درجه سلسیوس، دور از نور مستقیم و در ظروف در بسته نگهداری شود.