آلبندازول 10% | Albendazole 10%


آلبندازول 10%

  • - گونه هدف :
  • - بسته بندی :
  • ظروف 100 میلی لیتری، 1، 2 و 4 لیتری

مشخصات محصول

ترکیب:

هر میلی لیتر حاوی 100 میلی گرم آلبندازول می باشد.

موارد مصرف:

آلبندازول یک داروی ضد انگل وسیع الطیف موثر بر روی کرم های دستگاه تنفس، کرم های نواری و گرد دستگاه گوارش و فرم بالغ فاسیولا در گاو، گوسفند و بز می باشد که روی مراحل لاروی (نابالغ) اکثر کرم های انگلی و تخم انگل ها نیز موثر است.‌

مقدار و نحوه مصرف:

گوسفند وبز:

برای از بین بردن کرم های دستگاه گوارش و تنفس 5 میلی گرم به ازاء یک کیلوگرم وزن دام (1 میلی لیتر برای 20 کیلوگرم وزن بدن دام) ‌

برای از بین بردن انگل های کبدی (فاسیولاهپاتیکا) 5/7 میلی گرم به ازای یک کیلوگرم وزن دام (1میلی لیتر برای هر 12 کیلوگرم وزن بدن دام)‌

گاو:

برای از بین بردن کرم های دستگاه گوارش و تنفسی 5/7 میلی گرم به ازای یک کیلوگرم وزن دام (1 میلی لیتر برای 12 کیلوگرم وزن بدن دام)

‌برای از بین بدن انگل های کبدی (فاسیولاهپاتیکا) 10 میلی گرم به ازای یک کیلوگرم وزن دام (1 میلی لیتر برای 10 کیلوگرم وزن بدن دام)‌

زمان پرهیز از مصرف:

گوشت:

گاو: 27 روز ‌

گوسفند و بز: 7 روز

در حیوانات شیروار استفاده نشود.

موارد احتیاط:

– در صورت آلوده شدن دست ها و صورت سریعاً با آب شسته شود.

-قبل از مصرف سوسپانسیون کاملاً یکنواخت شود.

-از یخ زدن سوسپانسیون جلوگیری شود.

-در گاو 45 روز اول آبستنی مصرف نشود. در گوسفند و بز در 35 روز اول

-آبستنی یا یک ماه بعد از جداکردن قوچ ازگله مصرف نشود.

-در مواردی که حساسیت به دارو وجود دارد از مصرف دارو خودداری گردد.

-از مصرف دارو بدون تجویز دامپزشک خودداری گردد.

شرایط نگهداری:

در دمای 30-150 درجه سلسیوس، دور از نور و دسترس اطفال نگهداری شود.

بعد از اولین استفاده و باز شدن درب ظرف، محتویات باقی مانده را می توان تا 30 روز به مصرف رساند.