آسپی سُل® | ®Aspisol


سالیسیلات سدیم | Sodium salicylate

  • - گونه هدف :
  • - بسته بندی :
  • ظروف پلی اتیلنی 100، 500، 1000 و 2000 میلی لیتری

مشخصات محصول

ترکیب:

هرلیترازمحلول خوراکی حاوی 486 گرم سالیسیلات سدیم می‌باشد.

مکانیسم اثر:

سدیم سالیسیلات یک ضدالتهاب غیراستروئیدی بوده و دارای اثرضدالتهاب، ضددرد و ضدتب می‌باشد. این دارو با مهار آنزیم سیکلواکسیژناز موجب کاهش تولید پیش نیاز پروستاگلاندین‌ها می‌شود.

جذب این داروسریع و کامل است و دارای متابولیسم کبدی و دفع کلیوی (به صورت کونژوگه یا تغییرنیافته 13%) می‌باشد. نیمه عمردارو در مقادیر کم و یا با یک بار مصرف 3-2 ساعت و با مقادیر زیاد 18-5 ساعت می باشد.

 

موارد مصرف:

سدیم سالیسیلات برای درمان درد خفیف تامتوسط، تب و استئوآرتریت استفاده می‌شود.

مقدار و نحوه مصرف:

طیور:

به عنوان ضد درد و ضدتب: 20 میلی لیتر از دارو برای هر 1000 کیلوگرم وزن زنده طیور (حدود 500 میلی لیتربرای هر 1000 لیترآب آشامیدنی) یک یا دو بار در روز

برای کنترل پروستاگلاندین‌ها (اثر ضدالتهابی دربیماری های عفونی) : 115 تا 120 میلی لیتر از دارو برای هر 1000 کیلوگرم وزن زنده (حدود 3 لیتر از دارو برای هر 1000 لیترآب آشامیدنی) یکبار در روز

 

زمان پرهیز از مصرف:

ندارد

تداخل دارویی:

ندارد

موارد احتیاط:

دورازدسترس کودکان نگهداری شود.

شرایط نگهداری:

درجای خشک، در دمای 30-15 درجه سلسیوس و دور از نور مستقیم نگهداری شود.

نگهداری دارو به مدت طولانی و در دمای کمتر از 4 درجه سلسیوس منجر به افت کیفیت دارو می شود.